Jak podnikat - diskuzní fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  
Stran: 1 [2] 3 4 ... 8

Autor Téma: platba SP a ZP u příjmu, které jsou osvobozeny od daně z příjmů FO  (Přečteno 67247 krát)

Zdena

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Příspěvků: 15045

Citace: Jarmila234
To mi hlava nebere,to znamená,že pokud uplatním osvobození od daně z příjmu,do daňového přiznání nebudu uvádět nic a do přehledů uvedu osvobozené příjmy a k tomu paušální výdaje.
Po 5+1 roku,když skončí osvobození,tak do daňového přiznání budu uvádět příjmy a ve výdajích uvedu buď odpis,(začnu odepisovat)nebo použiji opět paušální výdaje.
Je mi jasné,že sociálka zatím není nijak propojena s FÚ a jedou si podle svých předpisů,ale není to nějak napadnutelné ze strany sociálky,pokud by se to nějak kontrolovalo.
Jinak díky za reakci,jsem z toho fakt zmatená,jde o to,zda mohu tento postup někomu doporučit a mám obavy aby z toho v budoucnu nebyly nějaké potíže.Za pár let, až se to nějak vyřeší i v zákonech,budou najednou všichni chytří.
Dobré odpoledne, Jarmilo. Nyní vyjadřuji pouze svůj osobní názor, pokud někdo další přidá názor do diskuze budu ráda. Problematiku pojistných vidím následovně.

Pojistné na ZP odvádíte podle zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podle § 3a je vyměřovacím základem OSVČ 50% příjmu z podnikání a jiné SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Odkaz č. 18 odkazuje na § 7 odst. 8  ZDP (= Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 7, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti) a na § 24 odst. 1 a 2 ZDP (prokázané výdaje). Nevidím žádné ustanovení, podle kterého by se vyměřovací základ vypočítával z údajů, uvedených v daňovém přiznání. Vždyť do příjmů z podnikání musíte pro účely ZP zahrnout i příjmy, které jsou osvobozené od daně (a v přiznání je neuvádíte) a příjmy z podnikání v případech, kdy vůbec nemáte povinnost podávat daňové přiznání. Pokud vás zákon o pojistném nutí přiznat i tyto příjmy, pak vám také musí dát možnost uplatnit si k nim výdaje a to tak vysoké, jaké by vám dovolil zákon o daních z příjmů.
Pokud by zdravotní pojišťovna chtěla OSVČ kontrolovat, pak by podle mého názoru mělo stačit, když OSVČ předloží doklady o skutečných výdajích (ani je nemusí mít zaúčtované, nebo evidované, alespoň tuto povinnost v zákoně o pojistném nikde nevidím), nebo prohlásí, že uplatnila paušální výdaje (procento podle § 7/7 ZDP). Pokud FO vede účetnictví, tak si může v souladu se ZDP uplatnit paušální výdaje, výše zaúčtovaných nákladů pak nehraje roli. Od roku 1993, kdy vznikla povinnost odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění, jsem se ještě nesetkala s tím, že by zdravotní pojišťovna kontrolovala OSVČ.  

 SP odvádíte podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Podle § 5b/1 je vyměřovacím základem OSVČ částka, kterou si určí, nejméně 50% daňového základu. Daňovým základem tento zákon rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 ZDP po úpravě podle § 5 a § 23 a platí to i pro příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů. Základ daně mohu stanovit podle § 7/3 ZDP (prokázané výdaje), nebo podle § 7/7 (paušální výdaje), v obou případech bude základ daně stanoven podle § 7 ZDP.  Opět podobná situace, jako u ZP. Zákon o pojistném mi přikazuje zahrnout do vyměřovacího základu i příjmy, které jsou od daně osvobozené (neuvádím je v daňovém přiznání), nemůže mi tedy upřít právo uplatnit si k těmto příjmům výdaje, které by mi dovolil zákon o daních z příjmů.
§ 5b/1 rozlišuje OSVČ, jejíž příjmy jsou osvobozené od daně (daňový základ podle § 7 po případných úpravách) a OSVČ, které vůbec nemusejí podávat daňové přiznání (za daňový základ se považuje rozdíl příjmů a výdajů, příjmy i výdaje se posuzují podle ZDP). Rozdíl vidím v tom, že v prvním případě má OSVČ povinnost podat daňové přiznání, například z důvodu provozování živnosti (osvobozené příjmy v přiznání neuvádí), vyměřovacím základem pro výpočet SP je základ daně (nikoliv pouhý rozdíl příjmů a výdajů), proto musíte vzít v úvahu i úpravy podle § 5 a § 23, které do základu daně vstupují. V druhém případě, kdy OSVČ nemá povinnost podávat přiznání (například zaměstnanec, který provozuje FVE a nevzdá se osvobození od daně) není důvod upravovat základ daně, proto se počítá jen s rozdílem příjmů a výdajů.
Opět nikde nevidím vazbu na daňové přiznání, pouze na zákon o daních z příjmů.
Ještě jsem se nesetkala s tím, že by správa soc zabezpečení kontrolovala OSVČ bez zaměstnanců. Zřejmě neprovádějí ani žádnou kontrolu na základě informací z FÚ, protože se mi ještě nestalo, že by rozporovali příjmy a výdaje, uvedené na přehledu, které se lišily od příjmů a výdajů uvedených v daňovém přiznání.

Jestli máte obavy, že by v budoucnu mohly být nějaké kontroly a potíže, které byste neustáli  (ale nemyslím si to, správa sociálního zabezpečení má dost starostí sama se sebou), tak uveďte do přehledů jen osvobozené příjmy a žádné výdaje. Odvedete sice vyšší pojistné, ale za to vás nikdo nebude trestat:-)
IP zaznamenána

Jarmila234

 • Full Member
 • ***
 • Příspěvků: 229

Zdeni,dobrý večer,dřív jsem se nedostala,ale musím ocenit, fakt OCENIT !!!! Váš přístup a že jste si dala tu práci takhle rozsáhle odpovědět.Klobouk dolů, a až úplně k zemi.Až mě mrzí,že tato problematika se netýká přímo mě,neboť já mám podnikatele,který si instaloval pár panelů na rodinném domku a jinak  ještě provozuje další činnost, takže jsme se domluvili,že se vzdá osvobození a tudíž jsou i přehledy úplně jasné.Ale protože se na mě obrátili s dotazem i další osoby jinak nepodnikající,tak jsem jen chtěla vědět jak to skutečně je se SP+ZP.Ještě jednou DÍKY za Váš čas,určitě bych postupovala podle Vašich rad.Přijměte s pokorou můj obdiv,že zvládáte všechny ty naše úžasné zákony.
IP zaznamenána

janza

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 26

Zdravím diskutující a vzdávám hold moderátorce. Nicméně ve Vašemu výkladu jsem objevil jisté nepřesnosti, které podle mne podstatně mění význam.
Konkrétně píšete :
Podle § 5b/1 je vyměřovacím základem OSVČ částka, kterou si určí, nejméně 50% daňového základu. Daňovým základem tento zákon rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 ZDP po úpravě podle § 5 a § 23 a platí to i pro příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů.
Zákon totiž zní jinak :
Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů, a to i v případě, kdy příjmy osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud se dále nestanoví jinak.

V čem tkví ten rozpor ? Podle mne v tom, že zákon ve zkratce říká, že vyměřovacím základem je základ daně dle zákona o dani z příjmu a to i v případě, že příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu. V zákoně o dani z příjmu je pak jednoznačně napsáno :
(5) Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného základu daně, pokud § 36 odst. 7 nestanoví jinak.
Tedy platím sociální pojištění ze základu, z něhož musím vyloučit příjmy osvobozené od daně z příjmu, tedy sociálku neplatím z osvobozených příjmů.

Konzultoval jsem to i s právníkem a potvrdil mi můj výklad jako správný a logický.

Přiznám se, že jsem všechny dotčené paragrafy pročetl, ale přesto mi mohl uniknout paragraf, který mění můj výklad, v tom případě prosím o odkaz.

Samozřejmě jsem četl bulentin, nicméně stále jsem nenalezl relevantní právní oporu pro všechna ta tvrzení v něm.  Je tam uveden jen volný výklad bez podložení patřičným paragrafem zákona.

Jedná se o to, že stále neznám na základě čeho se do daňového základu pro výpočet sociálky zahrnují příjmy osvobozené od daně ?
Díky za diskuzi.
IP zaznamenána

dferbas

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 9

Aha, tak to jsem se možná také nechal mylně přesvědčit, že daňový základ se bere podle §7 ZDP. Nevšiml jsem si dodatku o úpravě podle §5. Ta by mi přišla i logická.

Na stránkách ČSSZ, aniž by se odkázali na nějaký paragraf, píší, že Z589 \"jednoznačně stanoví\". Podle mne to vůbec jednoznačné není. Následující odkaz je z fora na tzb-info (doufám, že toto není bráno jako reklama).
http://www.cssz.cz/templates/nejcastejsi-dotazy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={23E80A60-3BA3-4EC3-93D2-9AB70C7C85EA}&NRORIGINALURL=%2fcz%2finformace%2fnejcastejsi-dotazy%2fnejcastejsi-dotazy-osvc.htm&NRCACHEHINT=Guest#25

----
U zdravotka je to také podle mne jiné:
V Zákoně 592 §3a (1) je sice řečeno, že vyměřovací základ je 50% z rozdílu příjmů a výdajů. To ale podle mne platí pouze pro OSVČ s daňovou evidencí. Dále se totiž píše, \"U OSVČ, která vede účetnictví, ... se za příjem ze SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto zákona základ daně z příjmů z této činnosti.

Jestliže je zde specielně uveden případ vedení účetnictví, pak zřejmě platí základ daně, ne rozdíl příjmů a výdajů. Není-li zde odkaz na §7, pak podle mne platí §5 (ZDP).

Myslím si, že všichni kdo se řídí začátkem odstavce, nedočetli až do konce. Nebo neuvažují, že provozovatel fotovoltaické elektrárny musí ze zákona vést účetnictví.
IP zaznamenána

Zdena

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Příspěvků: 15045

Pro člena/ku janza:

Dobrý den, rozpor vidím v tom, že vy se odvoláváte pouze na odstavec pátý § 5 ZDP, kdežto zákon o pojistném rozumí daňovým základem základ daně stanovený podle § 7 ZDP (tedy příjmy, snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení) po případné úpravě podle § 5 a § 23 ZDP
                A TO I V PŘÍPADĚ, KDY JSOU TYTO PŘÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANĚ
pokud se dále nestanoví jinak. V dalším textu zákona o pojistném jsem nenašla žádné ustanovení, které by stanovilo jinak.
IP zaznamenána

janza

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 26

Moc děkuji. Tušil jsem podobný problém, ale nemohl jsem ho nalézt. Kloubouk dolů před takovým přehledem.
Ted je to sice logicky možné pochopit více způsoby, ale už chápu možný výklad směrem, že se osvobozené příjmy počítají do základu daně pro výpočet sociálky.

Takže pro ujasnění, když celkové příjmy z elektrárny budou ve výši zhruba do 80 tis Kč (což je většina malých FVE) a nevzdám se osvobození od daně, mohu pro účely výpočtu sociálního pojištění použít daňový paušál 40 procent a tím základ stáhnout na 32 tis Kč a tedy se dostat pod onu magicku hranici a neplatit toto pojištění ?
Děkuji, moc jste mi pomohla.
IP zaznamenána

dferbas

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 9

Též smekám. Jednak před pozdní hodinou a jednak před fundovaností.

Co jsem opomenul u zdravotka ?
IP zaznamenána

Zdena

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Příspěvků: 15045

pro člena janza:

To není přehledem, to je tím, že přehledy o příjmech a výdajích OSVČ vyplňuji od doby, kdy vznikly:-)

V zásadě je to tak, jak píšete, jenom bych upřesnila detaily. Povedete účetnictví, takže budete účtovat o výnosech. Pokud uplatníte výdaje procentem z příjmů, tak byste měl z výnosů vyčlenit jenom příjmy, tedy to, co vám bylo v příslušném roce opravdu zaplacené (včetně případných přijatých záloh). Z příjmů si vypočítáte výdaje procentem. Za rok 2009 můžete uplatnit 60%, od roku 2010 pouze 40%, pokud se nám nezmění zákon o daních z příjmů. Ale 60% za rok 2009 je tutovka.
V r. 2009 bude dále důležitý počet měsíců samostatné výdělečné činnosti. Jestliže jste uvedl FVE do provozu například v červenci 2009, tak pro vás bude platit hranice povinné účasti na důchodovém pojištění OSVČ ve výši 28.266,- Kč (6*4.711,-), při polovičních příjmech 40 tis. Kč a 60% výdajích této hranice nedosáhnete. V roce 2010 budete podnikat celý rok, k příjmům uplatníte výdaje ve výši 40%, základ daně bude 48.000,- Kč. Rozhodná částka povinné účasti na SP za rok 2010 bude cca 56.900,- Kč, takže se i v příštím roce dostanete pod magickou hranici:-)
IP zaznamenána

Zdena

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Příspěvků: 15045

pro člena/ku dferbas:
K sociálnímu pojištění _ viz moje odpověď členovi janza.
Ke zdravotnímu pojištění_ i fyzická osoba vedoucí účetnictví může stanovit základ daně tak, že uplatní výdaje procentem z příjmů.

Před pozdní hodinou nesmekejte, to je stařecká nespavost:-)
IP zaznamenána

janza

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 26

Citace: Zdena
pro člena janza:

To není přehledem, to je tím, že přehledy o příjmech a výdajích OSVČ vyplňuji od doby, kdy vznikly:-)

V zásadě je to tak, jak píšete, jenom bych upřesnila detaily. Povedete účetnictví, takže budete účtovat o výnosech. Pokud uplatníte výdaje procentem z příjmů, tak byste měl z výnosů vyčlenit jenom příjmy, tedy to, co vám bylo v příslušném roce opravdu zaplacené (včetně případných přijatých záloh). Z příjmů si vypočítáte výdaje procentem. Za rok 2009 můžete uplatnit 60%, od roku 2010 pouze 40%, pokud se nám nezmění zákon o daních z příjmů. Ale 60% za rok 2009 je tutovka.
V r. 2009 bude dále důležitý počet měsíců samostatné výdělečné činnosti. Jestliže jste uvedl FVE do provozu například v červenci 2009, tak pro vás bude platit hranice povinné účasti na důchodovém pojištění OSVČ ve výši 28.266,- Kč (6*4.711,-), při polovičních příjmech 40 tis. Kč a 60% výdajích této hranice nedosáhnete. V roce 2010 budete podnikat celý rok, k příjmům uplatníte výdaje ve výši 40%, základ daně bude 48.000,- Kč. Rozhodná částka povinné účasti na SP za rok 2010 bude cca 56.900,- Kč, takže se i v příštím roce dostanete pod magickou hranici:-)
Díky, naprosto vyčerpávající odpověď.  Teď už opravdu není o čem debatovat :-) Jste skvělá.
IP zaznamenána

paudr

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 3

Dobrý den, mám na střeše nově nainstalovanou FVE. Stal jsem se plátcem DPH. Po FÚ budu požadovat vrácení
 9% DPH z pořizovací ceny. ČEZu budu faktorovat s 19 % DPH. Mohu za těchto okolností uplatnit daňové prázniny 5 + 1 rok ? Děkuji za odpověď.
IP zaznamenána

janza

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 26

Dobrý den znovu :-)

Rád bych poukázal na drobné nesrovnalosti u zdravotního pojištění. Včera jsem ještě nevěděl, jak to myslel uživatel dferbas, dnes jsem to dostudoval. Pokusím se to podat z jiného úhlu pohledu.

Paní či slečno Zdeno, výše uvádíte, že :
Pojistné na ZP odvádíte podle zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podle § 3a je vyměřovacím základem OSVČ 50% příjmu z podnikání a jiné SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Odkaz č. 18 odkazuje na § 7 odst. 8  ZDP
jenže ten zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění v daném odstavci dále píše, že :
U osoby samostatně výdělečně činné, která vede účetnictví,20) společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto zákona základ daně z příjmů21) z této činnosti.

Tedy pro OSVČ s FVE vedoucí účetnictví neplatí odkaz č. 18, ale odkaz č. 21, který říká :
Například § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 7 odst. 4 a 5 jsou pro společníky VOS a komplementáře,
§ 23 odst. 1 říká :
(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle následujících odstavců.

Takže zase tady máme výklad zákona, podle kterého se neplatí zdravotní pojištění z příjmů osvobozených od daně z příjmu, protože narozdíl od sociálky, kde je uvedeno v zákoně a to včetně příjmů osvobozených, tady v tomto zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění  to není.
Prosím ještě jednou o vaše znalosti a zkušenosti, jsem zvědav, kde je chybička tentokráte.
Předem děkuji.
IP zaznamenána

janza

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 26

Citace: paudr
Dobrý den, mám na střeše nově nainstalovanou FVE. Stal jsem se plátcem DPH. Po FÚ budu požadovat vrácení
 9% DPH z pořizovací ceny. ČEZu budu faktorovat s 19 % DPH. Mohu za těchto okolností uplatnit daňové prázniny 5 + 1 rok ? Děkuji za odpověď.
Zákon o dani z příjmu říká v paragrafu 4, odst. 1 písmeno e)
Od daně jsou osvobozeny :
e) příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním předpisem, zařízení na využití geotermální energie (dále jen \"zařízení\"), a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Za první uvedení do provozu se považuje i uvedení zařízení do zkušebního provozu, na základě něhož plynuly nebo plynou poplatníkovi příjmy, a dále případy, kdy malá vodní elektrárna do výkonu 1 MW byla rekonstruována, pokud příjmy z této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW nebyly již osvobozeny. Doba osvobození se nepřerušuje ani v případě odstávky v důsledku technického zhodnocení (§ 33) nebo oprav a udržování.

Tedy to jestli jste plátce, či neplátce ani žádné další podmínky zde nehrají roli.
Osvobozen budete, pokud se sám tohoto osvobození nevzdáte, což můžete učinit pouze v termínu podán přiznání k dani z příjmu za období, ve kterém byla elektrárna uvedena do provozu.

Ale je to trochu off topic, tady jste v otázkách soc a zdrav pojištění :-)

PS : Objevily se nějaké informace, že FÚ začaly posuzovat plátce DPH i tak, že pokud jedete na Zelený bonus, tak energii, kterou spotřebujete jako fyzická osoba (=rozdíl mezi vyrobenou energií a prodanou energií ČEZu) si musíte sám sobě naúčtovat a odvést z ní ještě DPH.
IP zaznamenána

Zdena

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Příspěvků: 15045

Máte pravdu, odvolávala jsem se na špatný odkaz. Budu muset najít jinou argumentaci a pokud možno takovou, která nás dovede ke stejnému cíli:-)
Vyjdu ze znění zákona:
\"U osoby samostatně výdělečně činné, která vede účetnictví, ......... se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto zákona ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ 21) z této činnosti.\"
Za rozdíl příjmů a výdajů (pokud vede účto, tak příjmy a výdaje nehrají roli, důležité jsou náklady a výnosy) se pro účely zákona o pojistném považuje základ daně. Základem daně při vedení účta je výsledek hospodaření před zdaněním, tedy zisk či ztráta (po případných úpravách podle § 5 a § 23 ZDP). To je první možnost. Zákon o daních z příjmů ale nevylučuje ani druhou možnost stanovení základu daně, kterou může využít i FO vedoucí účetnictví, a tou je uplatnění daňových výdajů procentem z příjmů. A jsme tam, kde jsme byli i s odkazem č. 18, jenom jsme se k těm paušálním výdajům dopracovali jinou cestičkou:-)
Odkaz č. 21 říká podle mého názoru pouze to, že za rozdíl P a V považuje základ daně stanovený NAPŘÍKLAD podle § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ale nic víc.

Nemyslím si, že bychom tu měli výklad zákona, podle kterého bychom nemuseli platit ZP z příjmů osvobozených od daně.
Co říká zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění? Podle § 5, písmene b) je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je osobou samostatně výdělečně činnou. Za OSVČ  se pro účely zdravotního pojištění považují i osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů. Provozovatel FVE je tedy pojištěncem, který je plátcem pojistného a proto má platit pojistné.  Když budu pokračovat dál, k zákonu 592/1992 Sb. o pojistném na VZP, tak zjistím, že podle § 3b:
\" Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 35 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti před rokem 2004\" ..... atd., nemá smysl to znovu opakovat.
Zákonu o pojistném je v případě příjmů ze samostatné výdělečné činnosti jedno, zda z nich platíte daň z příjmů, nebo jsou od této daně osvobozené, prostě podléhají pojistnému. Pokud by zákonodárce chtěl tyto příjmy vyjmout z vyměřovacího základu pro výpočet ZP, pak by to učinil. Zřejmě podobně, jako u zaměstnanců, kterým se podle § 3 téhož zákona započítají do vyměřovacího základu příjmy ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.
IP zaznamenána

janza

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 26

Chápu, já netvrdím, že nelze uplatnit paušální výdaje.  To je jiná věc.
Jen ten odkaz 21 říká, že základ daně je stanoven dle paragrafu 23 odstavec jedna, kde je přímo napsáno, že se do něj nezapočítávají osvobozené příjmy. Tedy si myslím, že z hlediska ZP to normálně platí.

Vezměme situaci z placení sociálního pojištění, kde defacto povinnost platit sociální pojištění přímo z osvobozených příjmů je určena v zákoně o SP, nikoliv v zákoně o DP a to tou větičkou a to i v případě osvobozených příjmů. Ta kdyby tam nebyla .... a i s ní je ten výklad přinejmenším sporný. (což ale nevadí, pokud je tam hranice těch 56 tis.)
Jenže takovou věc zákon o zdravotním pojištění neobsahuje.

§ 3a: (3b je něco jiného, to byl asi překlep)
\" Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 35 % příjmu z podnikání atd.....ale dále je napsáno, že za příjem u OSVČ vedoucích účetnictví se považuje základ daně dle zákona o DP par. 23.

Zákon o DP nepíše v paragrafu 23, že do základu daně nemáme zahrnovat osvobozené příjmy jen pro účely zákona o DP.

Výklad Mgr. Červinky v bulentinu je taktéž nedotažený do konce.  Zákon přesně říká, co se považuje za příjmy pro účely zákona 592.
Možná někde dělám chybu, nicméně zatím nevidím žádnou věcnou argumentaci pro placení zdravotního pojištění z osvobozených příjmů.
Zajímá mne to, takže zkusím napsat mail Mgr. Červinkovi, uvidíme, jestli odpoví.

Co zákonodárce chtěl při psaní toho zákona to ví jen on, já ne. Obávám se, že naprostá většina poslanců ten zákon ani nečetla.
Nevidím nic špatného na osvobození od ZP v případě osvobozených příjmů, přijde mi to i logické osvobodit od všeho na 5+1 let.
IP zaznamenána
Stran: 1 [2] 3 4 ... 8