Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: Darina Srpen 06, 2008

Název: Kauce
Přispěvatel: Darina Srpen 06, 2008
Dobrý den, vedu DE a platím nájem za pronajatou provozovnu. Je daňově uznatelným výdajem kauce, kterou jsem zaplatila s prvním nájemným?-je to pro případ mojí platební neschopnosti vůči pronajímateli.
Název: Kauce
Přispěvatel: Zdena Srpen 07, 2008
Pokud se skutečně jedná o kauci (jistotu, záruku), která bude po ukončení nájmu vrácena (v plné výši, nebo její zůstatek po uspokojení pohledávek vůči vám), pak se v okamžiku zaplacení kauce jedná o nedaňový výdaj. Daňovým výdajem by se kauce stala až v případě, kdy  by jí pronajímatel použil na úhradu dlužného nájmu.