Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: Pavla Červenec 23, 2008

Název: výdaje před kolaudcí a vložení provozovny do podnikání
Přispěvatel: Pavla Červenec 23, 2008
Prosím, chtěla bych se zeptat, jestli je možné uplatňovat výdaje jako daňově uznatelné za materiál nakoupený během roku 2008, který bude použit na provozovnu /drobné dodělávky stav. charakteru, popř. provozní potř./. Provozovna ještě není zkolaudována a vložena do podnikání. Kolaudace vč. ocenění a vložení do podnikání, by měla proběhnout v poslední dekádě tohoto roku. Provozovna je zatím v soukromém vlastnictví podnikatele.
Dále vztahují se na takto vložený majetek odpisy?
Název: výdaje před kolaudcí a vložení provozovny do podnikání
Přispěvatel: Zdena Srpen 01, 2008
Spotřebovaný stavební materiál bude součástí ocenění nemovitosti při jejím vložení do podnikání. Vloženou nemovitost lze odpisovat, pokud k ní máte vlastnické právo. Vstupní cenu určíte podle § 29 zákona o daních z příjmů.
Vybavení provozovny (například nábytek v ceně do 40 tis. Kč, koberce, počítač), které nebude součástí stavby, můžete uplatnit jako daňový výdaj.