Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: I. Červenec 08, 2008

Název: Daň.evidence-přijatá faktura za nábytek do prodejny-60 000,-
Přispěvatel: I. Červenec 08, 2008
Dobrý den, jsme plátci DPH, vedeme daňovou evidenci.
Máme přijatou fakturu:
\"výroba regálů, stolů a polic do prodejny ..... 60 000 Kč\" (od plátce).
Můžu dát celou fakturu do výdajů nebo odpisovat (a jak?), i když se vlastně jedná o více kusů nábytku?
Název: Daň.evidence-přijatá faktura za nábytek do prodejny-60 000,-
Přispěvatel: Zdena Červenec 09, 2008
Budete potřebovat seznam jednotlivých předmětů a jejich ocenění. Pak určitě zjistíte, že  pořizovací cena  každého jednotlivého předmětu je nižší, než 40 tis. Kč a budete moci dát celou fakturu rovnou do výdajů. Pokud byste měla jenom fakturu bez bližší specifikace, pak jste pořídili soubor movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší, než 40 tis. Kč. V tomto případě by se v okamžiku platby faktury jednalo o pořízení hmotného majetku, tedy o výdaj bez vlivu na základ daně. Soubor předmětů byste zatřídili jako nábytek do odpisové skupiny 2  a odpisovali po dobu pěti let.
Název: Daň.evidence-přijatá faktura za nábytek do prodejny-60 000,-
Přispěvatel: I. Červenec 09, 2008
MOc Vám děkuji za odpověď.