Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: JanaKr. Červenec 04, 2011

Název: Daňové výdaje v době pozastavení živnosti
Přispěvatel: JanaKr. Červenec 04, 2011
Dobrý den, prosím mám dotaz:

K 31. 12. 2011 jsem přerušil živnost, k 1. 7. 2011 živnost obnovena.
Koupil jsem materiál a nářadí (abych mohl vzít zakázku na červenec). Daňové doklady mám tudíž z května a června 2011 (to jsem měl živnost pozastavenou) mohu tyto daňové doklady použít do výdajů a odečíst si i DPH (jsem plátce). Děkuj moc za odpověď
Název: Daňové výdaje v době pozastavení živnosti
Přispěvatel: Zdena Červenec 04, 2011
Ano. Nárok na odpočet DPH je 3 roky od data zdanitelného plnění, výdaj na dosažení příjmů možno uplatnit do 31.12.2011.
Název: Daňové výdaje v době pozastavení živnosti
Přispěvatel: JanaKr. Červenec 04, 2011
Moc děkuji za odpověď. Opravuji jen přerušení k 31.12.2010 né 2011. Doufám, že se tímto ale nic nemění. Děkuji.
Název: Daňové výdaje v době pozastavení živnosti
Přispěvatel: Zdena Červenec 04, 2011
To bylo zřejmé, že jde o překlep:-)
Název: Daňové výdaje v době pozastavení živnosti
Přispěvatel: Merlin Červenec 19, 2011
Dobrý den, první oddych nastal, když jsem našla toto fórum, druhý snad nastane, když mi p. Zdena / před kterou mimochodem smekám pomyslný klobouk, mě by vše to, co jí do, hlavy nevlezlo  ;) / odpoví ...
Podnikala jsem při zaměstnání -vedlejší činnost, od 1.8. 2009 ztráta zaměstnání, přerušení vedlejšího podnikání, pracovní úřad do 31.5.2011, od 1.6.2011 zahájení podnikání jako hlavní činnost / autorská /. Jaké náklady / a od kdy do kdy / mohu uplatnit jako výdaje popř. výdaje zřizovací ? Internet, energie, nájem v ateliéru / pronajatém v r. 2006, nájem umořován z nákladů na rekonstrukci  /, opravu PC, nákup materiálu ? Mohu si z toho všeho nebo z čeho ? odečíst DPH / jsem plátcem dobrovolným / ?

Děkuji a přeji krásný, dnes slunečný den. M.
Název: Daňové výdaje v době pozastavení živnosti
Přispěvatel: Zdena Červenec 28, 2011
Zřizovací výdaje je možné uplatnit jen při prvním zahájení podnikání. Zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů je kalendářní rok, můžete si uplatnit výdaje z roku 2011, ale jen takové, které obhájíte jako výdaj na dosažení příjmu. U výdajů vynaložených před 1.6.2011 si musíte připravit opravdu silné argumenty. Například opravu PC, která byla provedena před 1.6.2011, byste neobhájila. Opravu provedenou po 1.6. můžete uplatnit jen v případě, že jste PC zařadila do obchodního majetku. Nájem ateliéru, internet a energie bych uplatňovala až od června 2011. Nákup materiálu za celý rok, výdaj bych uplatnila po 1.6.2011.

Nárok na odpočet DPH máte z těch plnění, která použijete k uskutečnění svých ekonomických činností. Příklad: pokud používáte internet i pro soukromé účely, tak bych uplatnila maximálně 50% do výdajů a 50% DPH na vstupu.

V prvním přiznání k DPH si můžete uplatnit (na řádku 45 přiznání) nárok na odpočet daně z obchodního majetku, který jste pořídila od plátců  12 měsíců před registrací, majetek je ke dni registrace součástí obchodního majetku a máte k dispozici daňové doklady. Odpočet můžete uplatnit i z majetku, na který jste pořídila v době přerušení činnosti, opět musíte obhájit souvislost přijatého plnění se svojí ekonomickou činností.