Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: JanaU Červen 28, 2008

Název: odpisy
Přispěvatel: JanaU Červen 28, 2008
Prosím o radu. Notebook v PC 78.000,- Kč pořízen v roce 2004. Nebyl odepisován. Zaúčtován na účtě 022. Je možné začít odepisovat od roku 2007. Pokud ano podle předpisů platných v roce 2004 nebo v roce 2007.
Název: odpisy
Přispěvatel: Zdena Červen 28, 2008
Daňové odpisy lze zahájit až v roce 2007 a to podle předpisů, platných pro rok 2007 - sazbu, nebo koeficient v prvním roce odpisování podle § 31 nebo § 32 ZDP.

§ 30/1 ZDP: v PRVNÍM ROCE ODPISOVÁNÍ zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.