Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Příjmy ze zahraničí, výdaje => Téma založeno: Bady68 Březen 11, 2011

Název: Fa z USA
Přispěvatel: Bady68 Březen 11, 2011
Je provozován E-shop.Nákup zboží z Německa a z USA.Nejsem plátce DPH.Vím, že se nesmí překročit částka 326000kč bez DPH.Tzn. že sečtu veškeré fa z Německa, odečtu 19% a tím se zjistí, jestli jsem nepřekročila částku 326000Kč?Do výdajů ale dávám celkovou částku včetně DPH.Jak je to ale s fa z USA za zboží?Kolik tam odečítám DPH a nebo si vůbec nemám všímat DPH na fa z USA?A jen sečíst  fa z Německa /částku po odečtení DPH 19%/a k tomu přičíst celkové faktury z USA s DPH? A tím se zjišťuje nákup zboží,aby nepřekročil 326000Kč?
V případě kdyby bylo potřeba se registrova jako plátce DPH, jaký je postuP co se týká zahraničí?Děkuji