Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: 1mirča5 Srpen 23, 2010

Název: DPH
Přispěvatel: 1mirča5 Srpen 23, 2010
Fakturujeme firmě s českým DIČ práci na nemovitosti na Slovensku (žňové práce). Předpokládám, že fakturu uvedu pro českou firmu
s 20 % dph. Je to tak správně? Děkuji za radu
Název: DPH
Přispěvatel: Zdena Srpen 24, 2010
Místo plnění je na Slovensku, plnění tedy podléhá slovenské dani z přidané hodnoty (vybírá ji slovenský FÚ). Česká DPH na fakturu nepatří. České firmě budete fakturovat bez DPH s náležitostmi podle § 33 ZDPH s odkazem na § 10 ZDPH, podle kterého je místo plnění mimo tuzemsko, nebo (po registraci na Slovensku) pod slovenským DIČ se slovenskou daní.