Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Podnikání => Téma založeno: Andy Duben 06, 2008

Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Andy Duben 06, 2008
Dobrý den,

jsem studentka a zajímám se o tvorbu WWW stránek, webmastering, webdesing, redesing... Protože na mnou vytvořené stránky mi chodí dotazy, zda nevytvářím WWW stránky, chci se zeptat, co je k tomu zapotřebí. Popřípadě, jestli se podmínky nějak mění, když tvořím pouze \"sem tam\" a mám to jako koníček, např. o prázdninách. Jaké jsou nevýhody?

Děkuji za zodpovězení dotazu.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Duben 14, 2008
Pokud byste se zabývala tvorbou stránek soustavně (tedy nikoliv pouze příležitostně), pak by asi bylo zapotřebí pořídit si živnostenský list. Více informací zde:
http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-tvorba-www.php
Pro příležitostné vytvoření stránek by stačila smlouva o dílo, případně dohoda o provedení práce.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdeněk Květen 13, 2008
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak to je v případě když pracuji na HPP a chtěl bych si jako freelance webdesigner občas přivydělávat, tvorbou a prodejem grafických návrhů webdesignů, tvorbou webových prezentací atd...

mnohokrát děkuji za odpověď.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Květen 13, 2008
Stejně, jako v předchozí odpovědi. Na soustavnou činnost, vykonávanou vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku je třeba si vyřídit živnostenský list. Příležitostnou činnost (bez ŽL) můžete vykonávat například v pracovněprávním vztahu - uzavřením dohody o provedení práce, nebo v občanském vztahu - uzavřením smlouvy o dílo.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Pencicek Červen 26, 2008
Dobrý den, možnost o DPP mě překvapila a rád bych se zeptal jaký je rozdíl zdanění v případě studenta na ŽL a studenta na DPP. Děkuji
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Červen 26, 2008
Z dohody o provedení práce se neodvádí zdravotní, ani sociální pojištění. Daň z příjmů podle výše příjmu podle toho, zda u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Sephiroth Červen 26, 2008
Dobrý den.
Mám možnost pracovat na základě smlouvy o dílo. Zajímalo by mne, do jaké míry by šlo považovat tuto činnost za příležitostnou, neboť zatím nejsem vlastníkem živnostenského listu. Je možné, abych na základě této smlouvy zhotovil více děl v průběhu půl roku, ale vyřídil si živnostenský list až po uplynutí tohoto půl roku? Rád bych věděl, kdy přechází příležitostná činnost v činnost, pro jejíž vykonávání je třeba disponovat oprávněním, tedy ŽL. Nerad bych se dostal do křížku se zákonem :-)
Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď.
Tomáš
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Červen 30, 2008
Pojem soustavná činnost není v živnostenském zákonu přesně specifikován. Pokud jste například student, tak vaší soustavnou činností je příprava na budoucí povolání, pokud jste zaměstnán, tak je vaší soustavnou činností práce a díla, která jste zhotovil na základě SoD, jsou pouze příležitostná.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Sephiroth Červenec 02, 2008
Citace: Zdena
Pojem soustavná činnost není v živnostenském zákonu přesně specifikován. Pokud jste například student, tak vaší soustavnou činností je příprava na budoucí povolání, pokud jste zaměstnán, tak je vaší soustavnou činností práce a díla, která jste zhotovil na základě SoD, jsou pouze příležitostná.
Díky za Vaši odpověď. Zajímalo by mne tedy, jak tomu je v případě, že jsem studentem nad 26let a jiné zaměstnání nemám? Popř. pokud budu mít práci na poloviční úvazek?
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Červenec 03, 2008
Tomáši, podle těchto kritérií se příležitostná činnost neposuzuje, to jsem nenapsala dobře. Neměl byste stejnou činnost - předpokládám, že se jedná o tvorbu webových stránek - provádět soustavně (trvale, nebo s úmyslem opakování), ale pouze příležitostně, nahodile, nepravidelně. Ovšem nikde nenajdete stanovené limity při jakém rozsahu práce, nebo při jaké periodicitě jde o příležitostnou činnost a kdy už se jedná o činnost, která vykazuje znaky živnostenského podnikání.
Pokud by mělo být v průběhu půl roku více děl, pak bych se snažila alespoň některá provést na základě dohody o provedení práce - odměna může být jakkoliv vysoká, jediným limitem maximální je rozsah práce 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Nejlepším řešením by asi bylo uzavřít smlouvy podle autorského zákona - činnost autorů není podle § 3/1/b) ŽZ živností a pak bude jedno, zda tvoříte soustavně, nebo příležitostně.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Sephiroth Červenec 21, 2008
Opožděně díky za Vaše odpovědi.
Přemýšlím teď nad tím, že si ŽL nechám vystavit. Ještě než půjdu na živnostenský úřad, rád bych se Vás zeptal, co pro mne bude živnostenský list znamenat ve smyslu platebních povinností. Vím, že budu muset podávat každoročně daňové přiznání, ale už nevím, jak je to s platbami na zdravotní a sociální pojištění. Známý mi říkal, že mi sice je nad 26, ale i tak že pro mne platí jakési úlevy, jelikož jsem student (já si to nemyslím). Můžete mi tedy prosím zjednodušeně (či komplexně:-) ) popsat, co mne po této stránce vlastně čeká? Jak se vypočítají soc/zdrav., jak často se platí, apod. Díky mnohokrát za Vaši odpověď a omlouvám se pokud Vám tím zabírám více času, než by bylo zdrávo :-)
Tomáš

P.S. Živnost by se týkala tvorby grafiky, grafických návrhů atd... ale nepředpokládám, že to by mělo nějaký vliv. Píšu to jen jako doplnění.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Červenec 29, 2008
Ještě si ten ŽL rozmyslete:-)  Sleva pro studenty, kterým je víc, než 26 let, platí pouze v případě studia doktorského studijního programu, který poskytuje VŠ vzdělání. Musí jít o prezenční formu studia a sleva pak náleží až do 28 let věku studenta. Pokud tedy studujete v bakalářském, nebo magisterském studijním programu, tak nebudete mít žádnou úlevu na dani z příjmů (což by nebylo nic strašného), ale hlavně na zdravotním a sociálním pojištění. Znamenalo by to zaplatit za každý započatý měsíc podnikání minimální zálohy ve výši 1.456,- Kč na ZP a 1.596,- Kč na SP. Minimální pojistné byste musel zaplatit bez ohledu na výši příjmů z podnikání, i tehdy, pokud byste podnikal se ztrátou. Jestli už nemáte status studenta, tak byste si měl vyřídit své zdravotní pojištění, stát už je za vás neplatí. Osoba bez zdanitelných příjmů hradí ZP ve výši 1.080,- Kč měsíčně.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Sephiroth Červenec 30, 2008
Od 4. srpna budu pracovat na poloviční úvazek. Za měsíc budu mít 14500 hrubého. Dočetl jsem se, že pokud můj měsíční příjem * 12 přesáhne tuším 96000, pak budu mít nižší platby jak na sociální, tak také na zdravotní. (záloha na soc. za květen/08 až duben/09: 639,-Kč). Zdravotní jsem však nikde nenašel.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Červenec 30, 2008
Zdravotní pojištění:
minimální platby na zdravotní pojištění za vás bude každý měsíc odvádět zaměstnavatel, takže jako OSVČ nebudete muset platit zálohy na ZP. Výši pojistného si vypočítáte a zaplatíte až po skončení roku, kdy budete znát výši příjmů a výdajů za rok 2008. Do 1 měsíce po podání daňového přiznání se pojišťovně odevzdává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, formulář najdete na stránkách své ZP. Pojistné = příjmy - výdaje/2 * 13,5% (nebo jinak: 6,75% z rozdílu příjmů a výdajů). Nejpozději do 8 dnů od zahájení podnikání máte povinnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně. Můžete to provést třemi způsoby:
a) při vyřizování ŽL vyplnit na ŽÚ i ty části registračního formuláře, ve kterých oznamujete na ZP a OSSZ zahájení samostatné výdělečné činnosti
b) oznámení provést osobně na pobočce
c) stáhnout si na stránkách své ZP formulář Oznámení pojištěnce, vyplnit a poslat poštou.

Sociální pojištění:
vzhledem k tomu, že jste v letošním roce ještě nedosáhl (a zřejmě ani nedosáhnete) příjmu ze zaměstnání ve výši alespoň 96 tis. Kč, tak budete pro účely sociálního pojištění posuzován jako OSVČ hlavní. To znamená, že budete každý měsíc platit zálohy v minimální výši 1.596,- Kč, ze kterých vám OSSZ ani na základě podaného přehledu nic nevrátí, neboť odpovídají minimálnímu pojistnému (rozdíl mezi zálohou a pojistným, vzniklý zaokrouhlením, činí 0,50 Kč za měsíc). Totéž bude i v příštím roce až do doby, než dosáhnete potřebného příjmu ze zaměstnání, teprve pak budete moci buď úplně přestat platit zálohy, nebo je hradit ve výši pro OSVČ vedlejší.
Oznamovací povinnost je podobná, jako u ZP, jen do 8. dne následujícího měsíce od zahájení činnosti. Způsoby oznámení jsou také stejné, ale na OSSZ bych na vašem místě raději zašla osobně. Tady si můžete stáhnout tiskopis Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti a vyplnit předem:
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm
nebo si formulář vyplnit až na místě. Na OSSZ vám hned přidělí číslo - variabilní symbol, který budete uvádět při poukazování záloh, možná vám také vytisknou složenky, pokud byste chtěl pojistné posílat poštou.
Také na OSSZ se po podání daňového přiznání odevzdává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, formulář najdete na výše uvedené adrese.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Sephiroth Červenec 31, 2008
Vyčerpávající odpověď. Díky za ní moc. Je pravda, že to s příjmem za rok větším než 96.000,- jsem před Vaší odpovědí chápal tak, že minimální dosažená mzda * 12 musí přesáhnout 96.000,-(tzn. že stačí jedna výplata (ta minimální za příslušnou dobu), která se vynásobí 12 a pokud výsledek je větší než oněch 96k, pak jsem OSVČ vedlejší.

Celkově vzato je to však skoro stejné: platit pouze soc., ale ve výši 1596,- nebo platit soc. i zdrav. v cca. polovičních sazbách, jak jsem původně očekával:-) (spojením \"Skoro stejné \" myslím samozřejmě pouze výši \"celkového výdaje\").
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Argy Srpen 30, 2008
Dobrý den. Jak to je prosím vás z daněma? Když si udělám živnostenský list a budu brát za webdesign peníze, musí se to danit (jestli ano, tak jak)?
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Srpen 31, 2008
Příjmy ze živnosti podléhají zdanění a jako živnostník také platíte zdravotní a sociální pojištění. Zdanění je individuální, závisí na osobních poměrech poplatníka, více zde:
http://www.jakpodnikat.cz/dan-z-prijmu.php
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: KarelD Září 03, 2008
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně plateb sociálního a zdravotního pojištění v situaci, když bych byl vlastník ŽL a přitom student mladší 26 let. Mám v úmyslu programovat stránky na ŽL, a pokud bych vůbec neplatil socialní ani zdravotní pojištění tak by pro mně bylo výhodné pořídit ŽL. Jinak by mně ještě zajímalo, jaké jiné výhody mají studenti (opět do 26 let)? Děkuji za odpovědi.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Září 04, 2008
Příjmy ze živnosti podléhají odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Zdravotní pojištění platíte pouze ze skutečných příjmů, neboť je za vás plátcem pojistného i stát, takže nemusíte hradit minimální pojistné. Pro účely sociálního pojištění ještě považován za OSVČ vedlejší - více zde: http://www.jakpodnikat.cz/pojisteni-studenti.php
Jako student do 26 let máte slevu na dani z příjmů - více zde:
http://www.jakpodnikat.cz/podnikani-studenti.php
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: zdenka8 Listopad 22, 2010
Dobrý den, prosím, o zodpovězení dotazu. Pracuji většinou na dohodu o provední díla-autorská činnost-grafická činnot, nemám živnostenký list. Za rok 2009 jsem použila výdaje 60%, letos se snížily- vrátily na 40%. V jednom z Vašich příspěvků-odpovědí jsem si přečetla, pokud bych si vyřídila ŽL na volnou živnost(č.62) např. nyní v listopadu 2010, je možné uplatnit za celý rok 2010 opět 60% výdaje? Je moje úvaha správná?Děkuji za odpověď.Z
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Listopad 22, 2010
K příjmům, kterých jste v roce 2010 dosáhla podle autorského zákona, tedy před získáním živnostenského oprávnění, můžete uplatnit výdaje pouze ve výši 40%.
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: dna76 Duben 15, 2011
Dobry den.Chci se zeptat, pokud si zalozime www stranky ohledne letoviska v Italii, kde budu podavat informace k letovisku a zaroven zprostredkovavat pro zajemce ubytovani - bude jen prostrednikem mezi agenturou a klientem, zda je potreba mit zivnostensky list, ci odvadet dane apodobne...Dekuji moc Dana
Název: Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: Zdena Duben 16, 2011
Zprostředkování určitě nebudete dělat zadarmo, ale za provizi, takže budete podnikat. Měla byste si obstarat živnostenské oprávnění (živnost ohlašovací volná, není třeba prokazovat vzdělání či praxi)  a přihlásit se u své zdravotní pojišťovny a na OSSZ jako osoba samostatně výdělečně činná.
Název: Re:Tvorba WWW stránek - živnost?
Přispěvatel: olda2 Listopad 14, 2019
Chtěl bych se zeptat na následující věc: Pokud si založím nově živnostenský list pro příležitostnou vedlejší pracovní činnost (jsem zaměstnán), tak kdo kdy se musím zaregistrovat na zdravotním a sociálním pojištění? Uvádí se do 8 dne od zahájení činnosti. Ale považuje se získání ŽL za zahájení činnosti? Nebo je zahájením činnosti myšleno např vystavení první faktury? (když si založím ŽL např. 10 listopadu je to považováno za zahájení činnosti i když např. budu poprvé fakturovat za moje služby např. až v únoru?)
Nebo je to tak že pokud živnost nepozastavím je na mě pohlíženo stále jako na osobu podnikající, to znamená že např. i kdybych po celý rok na vedleší činnost "nic neudělal" takže ani nic nefakturoval, musím podávat daňové přiznání a přehledy na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ s "nulovými hodnotami"??
Děkuji za odpověď