Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: LenkaS Březen 30, 2010

Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: LenkaS Březen 30, 2010
Dobrý den, měla bych dotaz. Podnikatel - truhlář - si postaví dílnu v roce 2009, v roce 2010 si zřídí ŽL a  začne podnikat. Všechny výdaje spojené se stavbou dílny si dá do daňových výdajů a uplatní při podání DP za rok 2010 nebo neuplatní a začne až s odpisy? Prosím o vysvětlení, jak se postupuje v tomto případě. Děkuji
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: LenkaS Duben 09, 2010
Dobrý den, po přečtení předchozích příspěvků se domnívám, že výdaje spojené se stavbou dílny a veškeré zásoby pořízené před zahájením podnikáním - tzv. zřizovací výdaje - neuvedu do daňové evidence při zahájení podnikání,ale při podání DP je uvedu do tabulky E a tím si snížím základ daně. Musím mít ale schované všechny doklady. Pokud povedu daňovou evidenci, prvně zaeviduji až příjem nebo výdej, který nastane skutečně při zahájení podnikání. Uvažuji takto správně? Prosím o upřesnění. Ráda bych si ještě upřesnila, kdy uplatním poprvé odpis DHM - dílny, jestli hned první rok společně s těmi zřizovacími výdaji nebo až další rok. Děkuji moc za odpověď.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: Zdena Duben 11, 2010
Výdaje, spojené s výstavbou dílny, uplatníte až formou odpisů hmotného majetku. Jako první si stanovte vstupní cenu majetku. Píšete, že si dílnu sám postavil před rokem, vstupní cenu tedy budou tvořit vlastní náklady. Součástí ceny budou i správní poplatky, například za stavební povolení, projektová dokumentace, případná demolice stávající stavby v důsledku nové výstavby, všechny dodavatelské faktury, týkající se výstavby, doklady za nákup stavebního materiálu atd. Pokud si bral na výstavbu dílny úvěr, pak úroky z úvěru může buď zahrnout do vstupní ceny majetku, nebo je bude uplatňovat jako výdaj při úhradě. Výdaje, spojené s výstavbou, nemá smysl nikam zapisovat (do daňové evidence, nebo do daňového přiznání), neboť nejsou daňově uznatelným výdajem. Musíte je mít schované, neboť na jejich základě provedete ocenění majetku a musíte nějak prokázat správnost výše odpisů, které budete uplatňovat jako výdaje na podnikání. Odpisy hmotného majetku uplatníte až v roce 2010, kdy truhlář začal podnikat a vložil dílnu do obchodního majetku. Předpokládám, že se jedná o samostatnou budovu.

Ostatní zřizovací výdaje, například úhradu správního poplatku za živnostenské oprávnění, nákup materiálu, nářadí a strojů (v pořizovací ceně do 40 tis. Kč za 1 předmět) pro truhlářskou výrobu, které vynaložil od ledna 2009 do dne zahájení podnikání, můžete buď zapsat do daňové evidence s datem prvního dne podnikání, nebo je uvedete až v daňovém přiznání v tabulce E. V obou případech snížíte základ daně stejně, záleží na vás, který způsob vám bude více vyhovovat.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: LenkaS Duben 11, 2010
Moc Vám děkuji za vysvětlení. Takže první odpis uplatní v daňovém přiznání za rok 2010 a to v roce 2011 tedy?
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: Zdena Duben 11, 2010
Budovu bude odpisovat 30 let. Prvním rokem odpisování bude rok 2010, pokud se nerozhodne zahájit odpisování později.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: LenkaS Červenec 27, 2010
Dobrý den, ráda bych se ještě zeptala na následující dotazy:
1) ocenění dlouhodobého majetku se provede na základě dokladů, které si podnikatel schovává (viz výše - stavba dílny). Pokud od některých úkonů a materiálu nemá doklad, nelze tedy započítat do pořizovací ceny. Je to tedy tak, že pouze z toho od čeho má doklad lze ocenit majetek.

2) Co se týče té pořizovací ceny - dílna je dlouhodobý majetek, který se odepisuje bez ohledu za jakou cenu byl oceněn /pořízen?

2) doklady si tedy může uplatnit až rok staré před zahájením podnikání? tj. zahájí činnost např. v srpnu 2010 - doklady může uplatnit od ledna 2009?

3) pokud zahájí činnost v srpnu 2010 - provede v daňovém přiznání za rok 2010 poprvé odpis za tento rok?

Moc děkuji za odpovědi.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: Zdena Červenec 29, 2010
1) Ano.
2) Dílna je stavba a proto se bude odpisovat bez ohledu na výši vstupní ceny (i kdyby byla postavena za korunu)
2) Jaké doklady máte na mysli? Pokud se vám jedná o tzv. zřizovací výdaje (nikoliv o doklady na pořízení dlouhodobého majetku), tak si můžete uplatnit doklady od ledna 2009. Více k zřizovacím výdajům zde: http://www.jakpodnikat.cz/zrizovaci-vydaje.php
3) Ano, v roce 2010 bude mít první rok odpisování majetku.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: LenkaS Červenec 29, 2010
Děkuji za odpovědi. Mám na mysli doklady spojené se stavbou té dílny - tedy na pořízení DHM. Je tedy dílna jako budova zařazená v odp. skupině 5 a bude se odepisovat po dobu 30 let? Co se týče zřizovacích výdajů a výdajů za materiál a stroje do 40 tis. - ty se uplatní jen jednou první rok - snížíme si o ně základ daně.  Děkuji
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: Zdena Červenec 31, 2010
Doklady na pořízení DHM za období od přípravy, přes výstavbu až do uvedení stavby do užívání. Není tu časové omezení, dílnu mohl stavět třeba 10 let. Jestli nemá doklady a ocenění by bylo příliš nízké, tak můžete počkat 5 let a pak teprve zařadit do OM, ocenění bude na základě znaleckého posudku. Ovšem u majetku, který není vložen do OM, nemůžete uplatňovat výdaje na jeho opravy.
Zatřídila bych do OS 5 s dobou odpisování 30 let. Zatřídění majetku si můžete objednat u odborné formy, např. Siak Zlín.
Výdaje podle § 5/7 ZDP si uplatníte jen jednou první rok, můžete je uvést na začátek peněžního deníku (DE).
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: LenkaS Září 13, 2010
Dobrý den, mám dotaz. Pokud podnikatel (truhlář, viz výše) zahájí činnosti od ledna 2011, ale vše potřebné (zřízení ŽL, stavba dílny, nákup nějakého nářadí atd..) probíhá už teď, má se přihlásit na OSSZ, FÚ a ZP už nyní, aby již za rok 2010 podával daňové přiznání,přehledy... nebo až skutečným dnem zahájení podnikání tedy k 1.1.2011.  Nevím, zda se to nějak rozlišuje.. Děkuji za odpověď.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: dagis Září 14, 2010
přihlásit se na FÚ, OSSZ a ZP až při skutečném zahájení činnosti, výdaje, které souvisí s jeho ekonomickou činnosti si uplatní   až v lednu, v době zahájení činnosti.  Rovněž  dílnu si zařadí do majetku a bude odepisovat.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: Jyta Listopad 23, 2010
Dobrý večer, potřebovala bych poradit s odpisy. Koupily jsme s mužem starší dům a pronajímáme ho. Mohu dům odepisovat, i když nejsem prvním vlastníkem? Mohu odpisy tohoto majetku uplatňovat jako výdaj pro daňové přiznání z příjmu (z nájemného)? Lze do vstupní ceny domu započíst kromě kupní ceny domu i náklady na zápis do katastru nemovitostí? Děkuji za odpověď
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: MarieJ Září 12, 2012
Dobrý den, prosím o radu v následujícím případu. Podnikatel vede daňovou evidenci, je plátce DPH a podniká již několik let. Nyní staví autoopravnu, na kterou si vzal úvěr. Potřebovala bych vědět, zda dobře eviduji doklady. Všechny nákupy materiálu i práce spojené se stavbou eviduji v samostatné kolonce jako nedaňový výdaj - tvorba hmotného majetku a odpočet DPH uplatňuji průběžně. Úroky z úvěru dávám přímo do režie a zde si nejsem jistá, zda nemají tyto úroky také přijít do kolonky tvorby hmot.majetku. Pokud mohou být jako režijní náklad, najdu to vzákoně? Děkuji za opověď MarieJ
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: Zdena Září 12, 2012
Vyhláška č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Najdete například zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/

Úroky řeší § 47 odst. 1 písm. b). Součástí ocenění HM se stávají jen v případě, že se tak rozhodnete. Jestliže jste rozhodli, že úroky nebudou součástí ocenění, tak je správně evidujete v kolonce provozní režie.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: MarieJ Září 19, 2012
Paní Zdeno, moc Vám děkuji - MarieJ
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: MarieJ Leden 27, 2013
Dobrý den, prosím o radu v následujícím případu. Podnikatel vede daňovou evidenci a  postavil si autoopravnu - jedná se o budobu, oplocení a menší parkovací pozemek. Všechny náklady s touto výstavbou jsem dávala do nedaňových výdajů - tvorba hmotného majetku. Nyní - v prosinci 2012 byla provedena kolaudace a zápis do katastru nemovitosti bude proveden v lednu 2013. Mě jde o to, zda mohu odepisovat již v roce 2012 a zda se musí nějak rozlišit budova a to ostatní. Materiálně by se to vyhledávalo velice obtížně, protože například nákup cementu nezjistím zda šel do budovy nebo na plot. Nejraději bych byla, kdyby to šlo odepisovat jako celek - pak by to bylo 30 let? Moc děkuji za radu. MarieJ
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: Zdena Leden 28, 2013
Můžete odpisovat už v roce 2012.

Je nutné rozlišit:
pozemek _  nelze odpisovat
budovu  _ odpis. skupina 5, doba odpisování 30 let
a oplocení _ odpis. skupina 4, doba odpisování 20 let

Poznámka: přípojky (plynové, vodovodní ......) jsou samostatnými stavbami, zařazují se do 4. odpis. skupiny.
Název: Výdaje před začátkem podnikání - stavba dílny
Přispěvatel: MarieJ Leden 29, 2013
Paní Zdeno, moc děkuji. To bude záživné dohledávat jednotlivé položky, ale doufám, že to zvládnu. Přeji hezký den MarieJ