Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: franta Prosinec 19, 2009

Název: oplocení pole
Přispěvatel: franta Prosinec 19, 2009
Jsem soukromý zemědělec - OSVĆ, vedu daňovou evidenci. Pěstuji na poli jahody, na kteých mi škodí zajíci. Nakoupil jsem pletivo a pozemek oplotil tak, že jsem zatloukl dřevěné kůly a na ně navěsil drátěné pletivo. Jedná se o dlouhodobý majetek? Cena pletiva byla 10000 Kč a kůly byly z vlastního lesa. Děkuji Franta
Název: oplocení pole
Přispěvatel: Zdena Prosinec 21, 2009
Podle mého názoru se jedná o hmotný majetek, který by měl být zatříděn do OS 4 s dobou odpisování 20 let.
Podle § 26/2/c) ZDP jsou stavby hmotným majetkem (výjimky podle bodu 3. nelze využít, nejde o oplocení sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti). Oplocení je podle stavebního zákona stavbou.  
Výdaje na pořízení stavby je možné uplatnit až prostřednictvím odpisů hmotného majetku. Výše vstupní ceny není v těchto případech nijak limitována, stavbu byste odpisoval, i kdybyste ji pořídil za 1,- Kč.