Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: Michal Řeháček Březen 18, 2008

Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Michal Řeháček Březen 18, 2008
Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda poskytnutí elektronické služby podniku z Velké Británie je osvobozeno od DPH. Jde o vytvoření software. Software vytvářím v České Republice, ale dodávám společnosti registrované ve Velké Británii.

Předem děkuji
Michal Řeháček
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Březen 20, 2008
Při poskytnutí elektronické služby (pojem elektronická služba konkretizuje § 10/8/a  zákona o DPH a obsahuje i dodání programů a jejich aktualizace) plátci z VB, který u nás nemá sídlo, ani provozovnu, je místo plnění ve VB.
Vystavte daňový doklad podle § 33 ZDPH, zdanění bude na odběrateli.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Hana Říjen 20, 2008
Dobrý den,

uzavřela jsem smlouvu s Německou společností (plátcem dph v Neměcku)  a na základě této smlouvy  jí poskytuji službu v tuzemsku.Ve 3Q 2008  jsem dostala peněžité částky a do 15 dnů vystavila daňový doklad.Jak bude vypadat daňové  přiznání DPH. Ve kterých řádcích se mi projeví přijatá platba ze Spolkové republiky Neměcko.Nejsem  si jista zda budu částky uvádět v řádcích 2.. a současně 3... nebo v nějakém ze řádků 4... .

Děkuji

Hofmanová
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Říjen 20, 2008
Pokud jste poskytla službu s místem plnění v tuzemsku (s českou DPH), pak zapíšete do řádku 210 (215) a také se vám plnění objeví v součtovém řádku 510.
Pokud je místo plnění v Německu (účtovala jste bez DPH), pak se plnění promítne pouze do řádku 510 daňového přiznání.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: JitkaV Říjen 27, 2008
Dobrý den, naše firma se zabývá obchodem s obráběcími stroji. Poskytli jsme školení na obsluhu stroje (zde v Čechách) společnosti ze Slovenska (která zde nemá sídlo, ani zde není plátcem DPH). Budeme vystavovat fakturu bez DPH ? Děkuji za odpověď.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Říjen 27, 2008
Poskytli jste vzdělávací službu, místo plnění je podle § 10/4/a) ZDPH v tuzemsku. Fakturu budete tedy vystavovat s DPH.
Princip reverse-charge v tomto případě nelze použít -  nejde o službu uvedenou v § 10, odst. 6.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Hana K. Prosinec 02, 2008
Dobrý den.Máme smlouvu na službu s českou firmou.Tuto službu jsme prováděli v ČR.Jednalo o zavádění softwaru.Stroj,do kterého byl software vložen,byl poté vyvezen do EU,kde jsme provedli spuštění tohoto softwaru.Všechno jsme účtovali české firmě.Služba provedená v EU byla fakturována jako vícenáklady společně s cestovným a ubytováním.Jedná se nám o DPH.Účtovali jsme DPH české firmě.Bylo to správně?Děkujeme za odpověď.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Prosinec 07, 2008
Podle mého názoru jste měli spuštění SW fakturovat bez DPH. Poskytli jste službu práce na movité věci podle § 10/3/c) ZDPH. Místem plnění je v tomto případě místo, kde je služba poskytována.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Hana K. Prosinec 11, 2008
paragraf 10/3/c se tuším týká dopravy.Nevím zda naše záležitost nepodléhá § 10/13
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Prosinec 11, 2008
Promiňte, opravuji:  § 10/4/c) - práce na movité věci.

Vaše záležitost by mohla podléhat § 10/13 v případě, že jste jednali jménem a na účet české firmy - na základě mandátní smlouvy jste pro ni zajišťovali službu (oživení stroje, který zřejmě účtovali jako dodání zboží s montáží). Místo plnění by se pak přesunulo z místa, kde byla služba poskytnuta, za českým DIČ a vy byste službu fakturovali s DPH jako tuzemské plnění.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Hana K. Prosinec 13, 2008
Tak jak to uvádíte je to přesně,jen si neuvědomuji zda smlouva uzavřená s českou firmou byla mandátní nebo jen kupní.V každém případě děkuji.za Vaše odpovědi a přeji hezké prožití Vánoc
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Iveta Prosinec 16, 2008
Dobrý den. Naše firma poskytla službu (montážní práce na movité věci) v Německu, fakturovali jsme české firmě se sídlem v ČR.   Jedná se tedy o místo plnění ve zvl. případu podle § 10, odst 4c? Jak to tedy bude s odvodem DPH?Děkuji za odpověď. I. Hronová
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Prosinec 25, 2008
Ano, místo plnění je v Německu. Kdo tam odvede DPH to nevím, povinnosti se řídí německým zákonem o DPH.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Viktor Hořín Leden 20, 2009
Dobrý den,
     prosím o informaci, zda si mohu uplatnit osvobození od DPH v případě, že jsme jako česká firma poskytli službu - potisk reklamních předmětů pro rakouského zákazníka registrovaného k dani v Rakousku. Reklamní předměty si dodal rakouský zákazník, potisk se uskutečnil v ČR a po tisku si předměty odvezl do Rakouska. V případě, že se jedná o plnění osvobozené od DPH, prosím o sdělení, který paragraf zákona o DPH toto osvobození povoluje (kvůli jeho uvedení na daňovém dokladu).
Děkuji Vám.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Leden 24, 2009
V tomto případě se nejedná o osvobozené plnění, ale o možnost přenesení daňové povinnosti na Rakušana. Pokud jste schopni prokázat, že reklamní předměty po provedení potisku opustily území ČR (třeba písemným prohlášením Rakušana, že předměty přemístil z ČR), tak uplatníte princip reverse - charge. Místo plnění nebude v tuzemsku, nýbrž na území JČS, který vydal DIČ vašemu odběrateli. Upravuje § 10/4/c) ZDPH - místo plnění při poskytnutí služby práce na movité věci a § 10/5 věta druhá ZDPH.
DD vystavujete podle § 33 ZDPH - s odkazem na ustanovení českého ZDPH, nebo 6. směrnice EU, podle kterých je povinen přiznat a zaplatit daň.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: JANAA Únor 02, 2009
Prosím o radu, prodej zboží na Slovensko, slovenská firma je registrovaná jako plátce slovenské DPH, vystavím fakturu bez DPH, přiznání DPH řádek 20, a za čtvrtletí souhrnné hlášení.
A prodej služby na Slovensko, taktéž je slovenská firma registrovaná jako plátce DPH na Slovensku, jedná se o chemický rozbor, vystavím fakturu bez DPH, přiznání DPH řádek 21, a jinak nikde neuvádím. Je to tak správně? Děkuji, J.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Únor 02, 2009
Podle mého názoru je to tak správně.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: buresovaa Březen 13, 2009
Dobrý den.Mám prosbu.Českou firmu(plátce dph)si najala německá firma na práci v Anglii.A ta česká firma si najala na tuto práci(poskytnutí služby na movité věci) OSVČ(neplátce dph).OSVČ překročila za 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců obrat 1000000,-.Jestliže je OSVČ osvobozena od placení dph na základě poskytnuté služby v cizině(si myslím) i přesto,musí se zaregistrovat k dph?Nebo stačí jen předat správci daně nějaké prohlášení,že na základě těchto skutečností je osvobozen od placení dph.Mnohokrát děkuji za odpověď.

Jetšě bych chtěla dodat,že jsem s těmito stránkami nadmíru spokojena a velmi mi pomáhají.Vřelé poděkování pí.Zdeně.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Veselý Březen 13, 2009
Dobrý den, prosím Vás o radu. Jako autodopravce registrovaný k dani v ČR jsem převážel zboží pro slovenskou firmu registrovanou k dani na Slovensku. Nakládka byla v Maďarsku, zboží jsem vyložil v Nitře. Můžu fakturovat slovenské firmě bez DPH? Pokud ano, bude to služba osvobozená s nárokem na odpočet a budu ji započítávat do koeficientu? Předem Vám děkuji za pomoc.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Březen 13, 2009
Pokud poskytnete přepravu zboží pro plátce DPH registrovaného v jiném členském státě, tak je jedno, kde byla přeprava zahájena, protože místo plnění se přechyluje za plátcem, který vám poskytl své DIČ, tedy na Slovensko. Vystavte slovenskému odběrateli daňový doklad bez DPH podle § 33 ZDPH s upozorněním, že je povinen přiznat a zaplatit daň na Slovensku.
Nepůjde o osvobozené plnění s nárokem na odpočet podle § 69 ZDPH, neboť přeprava není vázána na dovoz a vývoz zboží (3. země). Půjde o normální poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, máte tedy nárok na odpočet daně a nemusíte jej nijak krátit, ani nic započítávat do koeficientu. Pokud by bylo místem plnění tuzemsko (přepravu by si objednal český plátce), tak byste také měl nárok na odpočet. V přiznání by mělo být uvedeno jen v řádku 25.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Březen 13, 2009
Citace: buresovaa
Dobrý den.Mám prosbu.Českou firmu(plátce dph)si najala německá firma na práci v Anglii.A ta česká firma si najala na tuto práci(poskytnutí služby na movité věci) OSVČ(neplátce dph).OSVČ překročila za 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců obrat 1000000,-.Jestliže je OSVČ osvobozena od placení dph na základě poskytnuté služby v cizině(si myslím) i přesto,musí se zaregistrovat k dph?Nebo stačí jen předat správci daně nějaké prohlášení,že na základě těchto skutečností je osvobozen od placení dph.Mnohokrát děkuji za odpověď.

Jetšě bych chtěla dodat,že jsem s těmito stránkami nadmíru spokojena a velmi mi pomáhají.Vřelé poděkování pí.Zdeně.
Děkuji:-)
Do obratu OSVČ se nezapočítává úplata za poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, takže se nemusí registrovat k DPH. Prohlášení bych podala až v případě, že by ho správce daně vyzval k registraci.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Veselý Březen 16, 2009
Citace: Veselý
Dobrý den, prosím Vás o radu. Jako autodopravce registrovaný k dani v ČR jsem převážel zboží pro slovenskou firmu registrovanou k dani na Slovensku. Nakládka byla v Maďarsku, zboží jsem vyložil v Nitře. Můžu fakturovat slovenské firmě bez DPH? Pokud ano, bude to služba osvobozená s nárokem na odpočet a budu ji započítávat do koeficientu? Předem Vám děkuji za pomoc.
Děkuji Vám za naprosto vyčerpávající a i pro laika srozumitelnou odpověď. Velice si vážím toho, co pro nás bez nároku na jakoukoli odměnu děláte. Ještě jednou díky.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: stir99 Březen 19, 2009
Dobrý den, v měsici únoru jsme na územní ČR školili ukrajinské specialisté. Nyní máme vystavit fakturu do Francie, jelikož se jedná o mezinárodní projekt. Mám dotaz jsme povinni tuto službu zdanit DPH. Prosím o uvedení paragrafu kterého se to týká. Předem děkuji za odpověď.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Březen 26, 2009
Místo plnění je v tuzemsku podle § 10/4/a) ZDPH.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: vladka Duben 09, 2009
Dobrý den, v březnu jsme se účastnily veletrhu společně se slovenským kolegou. Fakturu za stánek atd., byla vystavena na něj a byla vč. dph. On nám teď naúčtovat polovinu. Chci se zeptat zda by tato částka měla vycházet z částky bez dph nebo z dph. Jde mi o to, že on by si měl uplatnit nárok na odpočet, tudíž daň se mu vrátí.
Děkuji
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Vanek Duben 13, 2009
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující. Jsem OSVČ a plátce DPH v ČR. Poskytuji konzultační službu firmě na Slovensku, která je a.s. registrovaná  na Slovensku a je plátcem DPH. Musím fakturovat této firmě příslušné částky včetně DPH? Děkuji za odpověď.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Duben 13, 2009
Při poskytnutí konzultační služby podle § 10/6/c) ZDPH se místo plnění přechyluje na Slovensko. Vy budete fakturovat bez DPH s upozorněním, že slovenská a.s. je povinna přiznat daň na Slovensku. Náležitosti daňového dokladu při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko najdete v § 33 ZDPH.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Duben 13, 2009
Citace: vladka
Dobrý den, v březnu jsme se účastnily veletrhu společně se slovenským kolegou. Fakturu za stánek atd., byla vystavena na něj a byla vč. dph. On nám teď naúčtovat polovinu. Chci se zeptat zda by tato částka měla vycházet z částky bez dph nebo z dph. Jde mi o to, že on by si měl uplatnit nárok na odpočet, tudíž daň se mu vrátí.
Děkuji
Podle mého názoru by měl vycházet z částky včetně DPH. Buď si uplatní nárok na odpočet jen ze své poloviny nájemného, zbytek pak přeúčtuje vám, nebo si nechá vrátit DPH z celé faktury, ale z částky, kterou vám naúčtuje, bude zase odvádět.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Veselý Duben 27, 2009
Paní Zdeno, prosím Vás ještě jednou o pomoc. Poskytl jsem přepravní službu pro slovenslou dopravní firmu, která je registrovaná k dani na Slovensku. Zboží jsem naložil v Německu a složil v ČR, kde si ho tato slovenská firma převzala. Kde vlastně tedy bude místo plnění a jak se mám vypořádat s DPH? Pročítám stále dokola § 10 a stějně tomu nerozumím. Moc a moc děkuji, Veselý.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Duben 27, 2009
Tak to jsme minimálně dva, kteří mohou číst § 10 (a celý zákon o DPH vůbec) kolem dokola a stejně houby vědí oč tam kráčí a co nám vlastně chce básník říci:-)   Už to nečtěte, stejně je to literatura nevalné úrovně:-)

Pokud coby český plátce DPH přepravujete zboží mezi členskými státy, pak je obecně místo plnění tam, kde začíná přeprava - v tomto případě v Německu. Ale vzhledem k tomu, že si přepravu objednal plátce z jiného členského státu, se místo plnění přesouvá z Německa za plátcem, který vám poskytl DIČ, tedy na Slovensko. Vystavíte mu DD bez DPH s upozorněním, že je povinen přiznat daň na Slovensku. (Pro srovnání: pokud byste poskytl stejnou službu přepravy z Německa do ČR pro slovenského občana neplátce, pak se nemá místo plnění kam přechýlit - chybí vám DIČ odběratele, zůstává tedy v Německu, kde byste se musel zaregistrovat jako plátce vy a odvést tam daň).

Chcete poslat mizerně naskenovanou tabulku pro určení místa plnění při přepravě zboží?
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Veselý Duben 28, 2009
Jste můj anděl, děkuji Vám. A za tabulku budu vděčný, stává se mi stále častěji, že se mi zákazníci a země jaksi pletou dohromady. Tentokrát mě zmátlo to, že vlastně moje služba končila v ČR - i když pro zahraniční firmu.
Ještě jednou díky, Veselý  - zdvesely@email.cz
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: radovan.pasek Srpen 04, 2009
Dobry den, chtel bych se zeptat jak postupovat s DPH kdyz jsme jazykova skola a 1. vyucujeme jazyky pro odberatele na Slovensku 2. prekladame(nebo tlumocime) pro odberatele na Slovensku. Vyuku bech zaradil mezi vzdelavaci sluzby, místo plneni by tedy dle § 10/4/a) ZDPH bylo v tuzemsku. Fakturu budeme vystavovat s DPH. Ale jak s prekladem/tlumocenim? Nejedna se o sluzby podle § 10/6/c) ZDPH kde se misto plneni přechyluje na Slovensko a fakturujeme bez DPH? Jeste bych mel dotaz jak, pokud nejak, by se postup zmenil pokud by slo o odberatele v USA (mimo EU). Dekuji moc a preji prijemny den. Radovan Pasek
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Srpen 05, 2009
1. místo plnění při poskytování vzdělávacích služeb je podle § 10/4/a) ZDPH tam, kde je služba uskutečňována a je jedno, jaké osobě (plátce, neplátce, z EU, ze třetí země) poskytujete vzdělávání. Pokud vyučujete v tuzemsku, pak budete vždy a každému fakturovat s českou DPH

2. překladatelské a tlumočnické služby spadají pod § 10/6/c) ZDPH. Místo plnění se přechyluje na Slovensko (třebaže jste službu poskytli v Čechách) v případě, kdy službu poskytujete slovenskému plátci, nebo slovenské osobě povinné k dani (např. podnikateli neplátci). Pokud budete poskytovat tyto služby slovenskému občanu, pak zůstane místo plnění v tuzemsku a budete mu fakturovat s českou DPH

3. odběratel ze 3. země: vzdělávací služby, poskytované v tuzemsku, s českou DPH. Služby překladatelské a tlumočnické bez DPH ? místo plnění se přenáší do 3. země, kde má tato osoba sídlo, místo podnikání, nebo bydliště. Není důležité, zda je ve své zemi plátcem DPH (USA tuto daň ani nemají) a zda je, či není podnikatelským subjektem.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Srpen 06, 2009
Ke vzdělávacím službám ještě dodávám to, co mělo být řečeno hned na začátku:-)

Jazykové vzdělávání, které poskytují fyzické či právnické osoby, které jsou oprávněny k takovéto činnosti podle předpisů MŠMT (zapsané ve školském rejstříku, případně poskytující přípravné kurzy pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek, uznávaných MŠMT), je osvobozeným plněním bez nároku na odpočet podle § 57 ZDPH.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: radovan.pasek Srpen 11, 2009
Dobry den, dekuju za odpovedi. Osvobozeni jazykoveho vzdelavani jsme museli vyresit vymazem z rejstriku MŠMT-vetsina odberatelu jsou platci a osvobozeni bez naroku na odpocet bylo pro nas nevyhodne. Jeste mam trochu pochybnosti u odberatelu ze 3.zemi pri prekladani nebo tlumoceni zde v CR. Urcite se misto plneni prenasi do 3. zeme? Dle ceho tak usuzujete? Dekuji a preji prijemne dny. Radovan Pasek
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Srpen 11, 2009
Rozdělte si znění § 10, odst. 6, věty první ZDPH na 2 části:
a) při poskytnutí služby zahraniční osobě
b) nebo osobě povinné k dani, která má sídlo, nebo místo podnikání v jiném členském státě ........

a) pojem zahraniční osoba je vymezen v § 4/1/v) ZDPH takto: osoba, která nemá na území Evropského společenství sídlo, místo podnikání ani místo pobytu. To znamená, že u této osoby nezkoumáte, zda se jedná o občana, firmu, podnikatele, plátce ve své zemi ...., zkrátka se vám místo plnění dostalo mimo tuzemsko i mimo EU, takže účtujete bez daně

b) pojem osoba povinná k dani najdete v § 5 ZDPH, stručně řečeno je to osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti bez ohledu na to, zda je plátcem DPH, či nikoliv. Osobobě povinné k dani v EU účtujete bez DPH, místo plnění se přechýlí do země příjemce služby. U osob z EU nepovinných k dani nemáte kam přechýlit místo plnění, takže zůstává v tuzemsku podle § 9 ZDPH.

Jednoduché shrnutí:
- u vzdělávacích služeb není důležité komu, ale KDE je poskytujete, tam také bude místo jejich plnění
- u tlumočnických a překladatelských služeb není důležité kde, ale KOMU je poskytujete, místo jejich plnění určujete podle osoby příjemce služby.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: mueller Srpen 30, 2009
Dobrý den paní Zdeno!
Možná se již opakuji v této rubrice, ale nevím si přesto rady. Podnikáme krátce v dopravě a spedici (2 měsíc), jsme plátci DPH v CZ. Své spediční služby a i dopravu zajišťujeme pro Německou firmu, plátce DPH v Německu. Přeprava začíná v Německu a končí v České republice. Jaké jsou náležitosti faktury ohledně DPH a co na ní napsat (vzhledem k DPH), aby vše bylo v pořádku prosím (třeba i v německém jazyce prosím)? Moc Vám děkuji za odpověď! Mirek.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Září 01, 2009
Poskytujete přepravu zboží mezi členskými státy EU podle § 10, odst. 2, věty druhé zákona o dani z přidané hodnoty. Místo plnění se přechyluje za plátcem z EU, který vám poskytl své DIČ, v tomto případě je tedy místo plnění v Německu.

Daňový doklad vystavujete do 15 dnů od uskutečnění služby, nebo přijetí platby podle toho, co nastane dříve. Náležitosti daňového dokladu při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko najdete v § 33 ZDPH, doklad musí obsahovat:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který poskytuje službu,
b) daňové identifikační číslo plátce, který poskytuje službu,
c) název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je služba poskytována,
d) daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytována, včetně kódu země
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět poskytované služby,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění služby nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
i) základ daně,
j) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je místo plnění mimo tuzemsko,
k) pokud je daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována, sdělení o této skutečnosti, s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropských společenství, nebo s jiným odkazem, podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba, které je služba poskytnuta.

Jestli potřebujete vystavit fakturu v němčině, tak si stáhněte z internetu program na fakturaci, který vám přeloží potřebné výrazy.

Text sdělení podle písmene k) by mohl znít:  
Leistungsempfänger ist Steuerschulder gemäss § 10/2 des StG 235/2004.
(Příjemce plnění je povinen přiznat a zaplatit daň podle § 10, odst. 2 zákona č. 235/2004.)
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: imram Září 02, 2009
Dobrý den, mám následující dotaz. Moje žena, Japonka, má nyní status přechodného pobytu v ČR a chce začít podnikat. Záměrem je, na živnostenský list provádět konzultační činnost (analýza japonské legislativy) a tyto analýzy zasílat odběrateli (globální konzultační agentura) v Belgii. Práci bude vykonávat z ČR s občasným pobytem (max. týdenním během měsíce) v Bruselu. Tato agentura následně tyto analýzy dodává a prodává svým klientům po celém světě. Nejasností je zde více (např. nutnost platit sociální pojištění v ČR pokud má nějaké také v Japonsku) ale 2 oblasti jsou asi nejpodstatnější: 1. při uvažovaném obratu nad 1milKč za rok (ale činnost jen pro Belgickou firmu) je třeba se registrovat jako plátce DPH? Je třeba uvádět nějaké DPH ustanovení na fakturu? 2. Bude se daň z příjmu počítat českým způspbem (15%) nebo je nějaká možnost že bude třeba zaobírat se i Belgickou daní z příjmu, případně jinými daněmi? Moc děkuji za pomoc.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: ivana1 Září 04, 2009
Dobrý den, mám tuto otázku. Naše firma jako dceřinná firma německé společnosti zde v ČR spravuje skladové prostory této německé společnosti, náklady na jeho údržbu (náklady na pracovní sílu, režijní náklady) částečně přefakturuje do Německa. Jak je to prosím s DPH na této faktuře? Děkuji za odpověď.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Září 07, 2009
Citace: imram
Dobrý den, mám následující dotaz. Moje žena, Japonka, má nyní status přechodného pobytu v ČR a chce začít podnikat. Záměrem je, na živnostenský list provádět konzultační činnost (analýza japonské legislativy) a tyto analýzy zasílat odběrateli (globální konzultační agentura) v Belgii. Práci bude vykonávat z ČR s občasným pobytem (max. týdenním během měsíce) v Bruselu. Tato agentura následně tyto analýzy dodává a prodává svým klientům po celém světě. Nejasností je zde více (např. nutnost platit sociální pojištění v ČR pokud má nějaké také v Japonsku) ale 2 oblasti jsou asi nejpodstatnější: 1. při uvažovaném obratu nad 1milKč za rok (ale činnost jen pro Belgickou firmu) je třeba se registrovat jako plátce DPH? Je třeba uvádět nějaké DPH ustanovení na fakturu? 2. Bude se daň z příjmu počítat českým způspbem (15%) nebo je nějaká možnost že bude třeba zaobírat se i Belgickou daní z příjmu, případně jinými daněmi? Moc děkuji za pomoc.
Pokud manželka bude osobou samostatně výdělečně činnou v ČR, pak zde také bude platit sociální pojištění. Zdravotní pojištění zřejmě řeší na smluvní bázi, není účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR.
1. Pokud bude poskytovat poradenské služby osobě povinné k dani (podnikatelskému subjektu) v jiném členském státě EU, pak se nemusí registrovat jako plátce DPH v ČR, místo plnění těchto služeb bude v Belgii. Do obratu pro povinné plátcovství se započítávají plnění, která mají místo plnění v tuzemsku. Na fakturu nemusí uvádět žádné ustanovení.
2. Belgickou daní z příjmů se nemusíte zabývat. Příjmy ze živnosti bude zdaňovat českým způsobem. Své celosvětové příjmy (pokud má například také příjmy v Japonsku) bude zdaňovat ve státě, ve kterém má daňový domicil. Pokud se obvykle zdržuje na území ČR alespoň 183 dnů v kalendářním roce, nebo zde má bydliště (bydlištěm se rozumí místo, kde má osoba stálý byt s úmyslem trvale se v něm zdržovat, nemusí být přihlášená k trvalému pobytu), pak by měla své celosvětové příjmy zdaňovat jako daňový rezident ČR. V otázce daňového rezidentství zkuste také pročíst smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Japonskem.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: marsinka Září 16, 2009
Dobrý den,prosím o pomoc, jsem už z toho DPH zmatená.Vystavujeme fakturu za reklamní služby (reklama na našich intern.stránkách) na společnost XY v Singapuru (třetí země). Daňová poradkyně řekla vystavit fakturu klasicky jako tuzemskou, tedy s DPH. Odběratel s tím ale nesouhlasí a chce ji bez DPH. Vše se vyřizuje přes českou společnost XY, jejímž společníkem (zjištěno na justici) je právě ta singapurská společnost XY. Jak mám tedy postupovat?
Děkuji za rady
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Září 16, 2009
KDO si u vás objednal reklamu? Pokud ji objednala společnost s českým DIČ, tak budete fakturovat s DPH. Pokud zahraniční osoba povinná k dani (podnikatel ze třetí země), pak je místo plnění tam, kde má tato osoba sídlo (v Singapuru), nebo tam, kde má provozovnu, byla-li reklama poskytnuta provozovně.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: saša Září 16, 2009
Dobrý den,
prosím Vás o radu, jak vyfakturovat letos v 9/09 služby ( odvoz odpadu ze staveb) slovenské firmě, která je na Slovensku registrovaná jako plátce DPH. Služba je vykonávaná v ČR-Praze. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že plnění je v tuzemsku, musím vystavit daňový doklad s DPH a do jakého řádku se zapíše do daň. přiznání? Děkuji předem za odpověď.
Saša
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Září 20, 2009
Citace: ivana1
Dobrý den, mám tuto otázku. Naše firma jako dceřinná firma německé společnosti zde v ČR spravuje skladové prostory této německé společnosti, náklady na jeho údržbu (náklady na pracovní sílu, režijní náklady) částečně přefakturuje do Německa. Jak je to prosím s DPH na této faktuře? Děkuji za odpověď.
Faktura za správu skladových prostorů pro německou matku bude s českou DPH. Neposkytujete žádnou ze služeb, vyjmenovaných v § 10/6 ZDPH, místo plnění je tedy v tuzemsku.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Říjen 04, 2009
Citace: saša
Dobrý den,
prosím Vás o radu, jak vyfakturovat letos v 9/09 služby ( odvoz odpadu ze staveb) slovenské firmě, která je na Slovensku registrovaná jako plátce DPH. Služba je vykonávaná v ČR-Praze. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že plnění je v tuzemsku, musím vystavit daňový doklad s DPH a do jakého řádku se zapíše do daň. přiznání? Děkuji předem za odpověď.
Saša
Místo plnění je v tuzemsku, účtujte s DPH, v přiznání se objeví na řádku 2.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Marta1 Říjen 05, 2009
Dobrý den,
podle kterého § zákona o DPH je osvobozena služba do jiného státu EU (sklizeň obilí). Jedná se o službu provedenou na Slovensku pro plátce DPH na Slovensku.
Děkuji za odpověď.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Říjen 06, 2009
Nejde o osvobozené plnění, nýbrž o poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko. Pokud vím, tak zemědělské a lesní práce jsou považovány za službu vztahující se k nemovitosti podle § 10/1 ZDPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi podle § 33 ZDPH.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Stanislava Říjen 09, 2009
Citace: JANAA
Prosím o radu, prodej zboží na Slovensko, slovenská firma je registrovaná jako plátce slovenské DPH, vystavím fakturu bez DPH, přiznání DPH řádek 20, a za čtvrtletí souhrnné hlášení.
A prodej služby na Slovensko, taktéž je slovenská firma registrovaná jako plátce DPH na Slovensku, jedná se o chemický rozbor, vystavím fakturu bez DPH, přiznání DPH řádek 21, a jinak nikde neuvádím. Je to tak správně? Děkuji, J.
Dobrý den,

nastala mi stejná situace jako Janě, chci se jen zeptat, na ten ř. 21 se uvede celková částka uvedená na faktuře? V mém případě 2220 EUR, které přepočítám kurzem ČNB k příslušnému datu.

Děkuji. Stanislava
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Říjen 12, 2009
Záleží na tom, z čeho se ta celková částka skládá.
Pro účely DPH přepočítáváte ke dni poskytnutí služby nebo ke dni přijetí úplaty podle toho, který den nastal dříve (§ 24a ZDPH) kurzem platným pro účetní jednotku (dle vnitřní směrnice).
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: martel Říjen 15, 2009
Dobrý den, mám problém s DPH. Nakupili jsme v EU vzdělávací kurz, který vyfakturuji českému plátci DPH. Tento seminář se konal v Polsku.
Ve kterých řádcích přiznání mám uvést jak nákup semináře, tak i jeho vyfakturování odběrateli.
Mám na vstupu nárok na odpočet, a na výstupu danit českým DPH, nebo jde o zvláštní režim - služba podle § 10 odst. 4, tudíž vyfakturuji bez DPH.
Díky, Marcela
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: benemila Říjen 17, 2009
Dobrý den.
1,Česká firma fakturuje přepravu osob autobusem české firmě,ale byla to cesta do Rakouska a zpět.Celé se to účtuje bez DPH.Je to správné?
2.Ta česká firma chce po nás vystavit fakturu v eurech. Je to možné? Zaplatí to na náš valutový účet.
Vedeme daňovou evidenci.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: benemila Říjen 17, 2009
Dobrý den.
Je možné, aby jsme fakturovali v eurech a pod tím byl výpočet v Kč včetně DPH? Zaplatí nám to v eurech a proto ten výpočet bude pouze pro evidenci DPH.
Děkuji.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Říjen 19, 2009
Citace: benemila
Dobrý den.
1,Česká firma fakturuje přepravu osob autobusem české firmě,ale byla to cesta do Rakouska a zpět.Celé se to účtuje bez DPH.Je to správné?
2.Ta česká firma chce po nás vystavit fakturu v eurech. Je to možné? Zaplatí to na náš valutový účet.
Vedeme daňovou evidenci.
1. Přeprava osob mezi členskými státy EU je v tuzemsku osvobozena od daně. Celé se to účtuje bez DPH, ale musíte si zjistit, jestli nemáte nějaké daňové povinnosti v Rakousku. Náš zákon může osvobodit jen tu část přepravy, která se uskutečnila na území ČR.
2. Ano, můžete fakturovat v takové měně, na jaké jste se dohodli.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Říjen 19, 2009
Předpokládám, že jde o fakturaci v cizí měně mezi tuzemskými plátci. Můžete fakturovat v jakékoliv měně, na které jste se dohodli. Základ daně a daň musí být vyčísleny v Kč.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: komec Říjen 22, 2009
Hezký den, prosím o konzultaci:
Lékař / zaměstnanec s příjmy dle § 6 / a OSVČ / předmět podnikání - výkum a vývoj v oblasti přírodních věd /- neplátce DPH, poskytuje služby v ČR pro české farmaceutické společnosti a Belgiskou společnost / která nemá sídlo ani stálou provozovnu v ČR / v oblasti věda a výkum / klinické stidi a zkoušky /.  Za tyto služby vyfakturoval v roce 2008 celkovou částku 1.300.000,- Kč  / pro české firmy 850.000,- Kč a pro Belgickou 450.000,- Kč / Případný obrat pro registraci DPH by překročil v 11/2008 / vycházíme ze znění zákona o DPH pro r. 2008 /
1. Vznikla mu povinnost registrace k DPH ?
2. Vztahuje se na něj § 10/6 zákona o DPH bude-li ptátcem?

Děkuji
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Říjen 29, 2009
1. Vede DE, nebo účetnictví? Pokud DE, pak v obratu za rok 2008 hrají roli příjmy a případné zálohy. Místo plnění ještě nerozhodovalo. Pokud tedy naplnil tehdejší definici obratu, pak měl podat přihlášku k registraci.
2. Ano. Podle informace MF ČR patří mezi služby uvedené v § 10/6  i výzkum a vývoj a zpracování odborných posudků a zpráv.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Orl. Listopad 03, 2009
Dobrý den,
česká firma (oba jsme plátci DPH) si nás najala na montáž (na nemovistosti) ve Velké Británii. POkud by tato firma byla registrovaná ve UK, tak vystavíme fakturu bez DPH a pro odvod DPH bychom mohli použít její DIČ. Pokud by nebyla registrovaná, tak se musíme sami v UK přihlásit k registraci a fakturu vystavíme taky bez DPH?
Ještě bych se chtěla zeptat na princip fungování DPH, pokud se odvádí DPH jinému členskému státu, když si nás objedná česká firma, která má pouze české DIČ.  My vystavíme fakturu české firmě bez DPH, DPH odvedeme v UK  - je to všechno nebo jsou tam ještě jiné finanční \"tahy\"?  Jde mi o to, že když vystavím fakturu s DPH(všechno je v Česku - žádná EU nebo třetí země), tak zákazník  zaplatí celou částku - základ i DPH. Já DPH odvedu a základ daně mi zůstane. Tak, když vystavím faktutru bez daně a DPH pošlu do UK, tak mi zůstane daň.základ mínus DPH, což se mi nelíbí....  Omlouvám se za dotaz, ale nějak se nemůžu v zahraničním DPH zorientovat.
Název: DPH při poskytnutí služby do jiné země EU
Přispěvatel: Zdena Listopad 04, 2009
Jestliže se jedná o práce na nemovitosti (nebo o dodání zboží s montáží), pak je místo plnění na území státu, kde se nemovitost nachází (případně kde zboží instalujete či montujete), tedy v Británii a někdo tam musí odvést DPH. Pokud bude váš odběratel registrován k DPH v Británii, tak mu (po ověření jeho anglického DIČ) vystavíte fakturu bez daně s upozorněním, že je jeho povinností daň přiznat a odvést daň ve VB.

Kdyby odběratel nebyl registrován, tak se musíte zaregistrovat vy. Fakturu vystavíte jako britský plátce s jejich daní a podle jejich platných sazeb daně.