Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: Daniela Říjen 11, 2009

Název: úhrada práce exekutora
Přispěvatel: Daniela Říjen 11, 2009
Sdělte mi prosím,zda můžu dát do výdajů(daňová evidence)výdaj za náklady exekutora.Vznikl dluh 7000,-Kč pro VZp,penále činí 48272.-Kč a odměna exekutora 14042.-Kč vč. 19%DPH.Penále asi nejde,nebylo smluvní,ale nejde dát do výdajů odměnu exekutora?Děkuji
Název: úhrada práce exekutora
Přispěvatel: Zdena Říjen 11, 2009
Bohužel, ani exekuční náklady nebudete moci uplatnit jako daňový výdaj. Brání vám v tom ustanovení § 25, odst. 1, písm. y) zákona o daních z příjmů. U dlužníka (povinného) se vždy jedná o nedaňové výdaje. Výjimkou mohou být jen ojedinělé případy, kdy soud nařídí hradit tyto náklady věřiteli, který je pak může uplatnit jako daňově uznatelný výdaj, ale to není váš případ, nejste věřitelem.
Penále, úroky z prodlení a pokuty vyměřené zdravotní pojišťovnou, OSSZ, nebo FÚ také nejsou daňově uznatelné, tentokrát podle § 25/1/f) ZDP.