Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: on.on. Září 24, 2009

Název: Celní výměr - povinný / nepovinný
Přispěvatel: on.on. Září 24, 2009
Dobrý den,

mám tu takový menší dotaz a vůbec si s ním nevím rady. Tedy prosím Vás o pomoc.

Jsem OSVČ a podnikám na živnost (tedy fyzická osoba), zabývám se nákupem / prodejem zboží ze třetích zemí. Můj dotaz tedy směřuje v výměře celního dluhu.

Vlastně nemám žádnou firmu, pouze podnikám na fyzickou osobu (tedy uvádím v zásilkách i fyzickou adresu jako doručovací a odesílací). A teď se chci zeptat, zda je má povinnost platit CLO + DPH i v případě, že mi projde zásilka ze 3. zemí bez Celního výměru ?

Např. příjde mi zásilka v hodnotě 3.000,- Kč (hodnota pouze za zboží) + poštovné do ČR ve výši např. 1500,- Kč.

Mohou nastat dva případy:

1) zásilka projde bez Celního výměru, tzn. nemusím nic platit (celníci to nechali projít) - musím zpětně zažádat o vyměření CLA a DPH, či jakmile to projde bez Celního výměru, tak už nemusím nic dále platit a účtovat ?

2) zásilka bude dána do Náběru v celnici a budou chtít vidět ode mě doklady o zaplacení (např. z PayPal), ve faktuře z paypalu je uvedená zvlášť částka za zboží a zvlášť částka za dopravu do ČR. V tomto případě jsou Celníci povini vyměřit CLO+DPH pouze z částky za zboží, je to tak?

Prosím o pomoc hlavně při případu č. 1 (zda když to projde bez CLA a DPH, jestli se musím nějak zpětně přihlašovat anebo celá věc je tím pádem vyřešena, že je to věcí celníků - zda to vyberou či propustí).

Moc děkuji za vyjasnění této situace.
Název: Celní výměr - povinný / nepovinný
Přispěvatel: Zdena Říjen 11, 2009
Nákupem a prodejem zboží se nezabývám, takže se mohu vyjádřit pouze teoreticky.

1) Zásilky zboží nepatrné hodnoty, kdy hodnota zboží (pouze samotného zboží, bez poštovného) nepřesahuje 150 EUR, jsou osvobozené od cla i od DPH. Pokud zásilka projde bez celního výměru, tak nemusíte nic dále platit a účtovat, ani žádat o vyměření cla. Mělo by seč vztahovat  na zásilky osobní i obchodního charakteru.
Více k zásilkám nepatrné hodnoty v článcích 27 a 28 Narízení Rady (EHS) c. 918/83 nebo se informujte na celnici.

2) Pokud se nebude jednat o zásilku zboží nepatrné hodnoty a celníci budou vyměřovat clo a DPH, pak to bude vždy z částky za zboží + dopravu.