Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Brigády, Dohoda o provedení práce, o pracovní činnosti, příležitostná činnost => Téma založeno: Ivanna Červen 24, 2009

Název: Zaměstnanecké benefity
Přispěvatel: Ivanna Červen 24, 2009
Od roku 2009 jsou údajně daňově neuznatelným nákladem nepeněžní plnění poskytnutá zaměstnanci - mimo jiné -  příspěvek na rekreace včetně zájezdů z FKSP do 20.000,- Kč - § 6/9/d; § 25/1/h zákona o DP. Když se však podívám do loňského znění zákona, tak jsou tyto odstavce zcela stejné, tzn. že tyto výdaje byly neuznatelné i v předešlých letech - takže  se domnívám, že tuto uznatelnost podporoval § 24/2/j/5 vymezením ve vnitřní směrnici. A toto už zřejmě v letošním roce neplatí, ale to se pouze domnívám.
Můžete mi, prosím, poradit, jak by se o tom mělo letos účtovat a v čem je rozdíl oproti předchozímu roku? Současně i pohled ze strany zaměstnance - zda tento příjem zdaňuje či nikoliv a jak o tom účtovat. Děkuji.
Název: Zaměstnanecké benefity
Přispěvatel: Zdena Červen 26, 2009
Nejvýraznější změny nastaly už od roku 2008, podrobně rozebráno zde:
http://search.seznam.cz/?q=n%C3%A1klady+na+o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF&mod=f
Pokud mi paměť slouží, tak příspěvek na rekreaci nebyl daňovým výdajem ani v předchozích letech, šlo hradit z FKSP (pokud jej zaměstnavatel tvoří), z použití zisku, nebo jako nedaňový náklad.