Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: JanaD Březen 30, 2009

Název: Dlouhodobý hmotný majetek - dům
Přispěvatel: JanaD Březen 30, 2009
Zdravím. Prosím Vás měla bych dotaz. Toje taková neobvyklá situace.  Mám klienta vlastní dům. Pronajímá byty. Dělá na něj odpisy a opravy si uplatňuje normálně jako výdej. Ale dones mi odhad, že ten dům nabyl větší hodnotu. A já se ptám můžu udělat technické zhodnocení z te odhadní ceny když teď je ZC 1.600 a odhad je na 3.200 mil.  A má tu účtenky že koupil vanu, maltu atd. To mám navýšit ZC nebo můžu to dát rovnou do výdajů.  Děkuji. Dvorská
Název: Dlouhodobý hmotný majetek - dům
Přispěvatel: Zdena Duben 03, 2009
Definici technického zhodnocení najdete v § 33 zákona o daních z příjmů. Kopíruji část:

(1) Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy 32), rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období ........ a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb).
(2) Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
(3) Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Nová odhadní cena tedy nemůže být technickým zhodnocením, ani nemůže jinak zvýšit ZC nemovitosti.

K účtence na vanu a maltu uvádíte málo informací, neumím odpovědět. Vany, klosety, umývadla atd. jsou spojené se stavbou a tvoří její součást. Jestliže klient koupil vanu proto, aby jí nahradil vanu původní, pak se jedná o opravu. Pokud koupil vanu a maltu proto, že se chystá na větší akci - viz definice TZ výše -  bude cena vany i malty součástí technického zhodnocení.