Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: Manoka Únor 24, 2009

Název: Přefakturování nájemného v DE + kanc. potřeby
Přispěvatel: Manoka Únor 24, 2009
OSVČ platí nájemné za kanceláře a má smlouvu. Tyto kanceláže s ní sdílí dalších asi 5 kolegyň a jim rozpočítává část nájemného. Může to tak udělat a jak to podložit? Musela by ona sepsat nájemní smlouvu s kolegyněmi a musí mít svolení majitele?
A pak rozpočítává kancelářský materiál - na to by také měla vystavit fakturu?
Dále řeší koupi ledničky (jedná se o fin. poradenství) a tu by chtěla také rozpočíst. Myslím, že do nákladů by si ji mohla dát a část fakturovat ostatním jako nájemné? Moc díky.
Název: Přefakturování nájemného v DE + kanc. potřeby
Přispěvatel: Zdena Březen 04, 2009
Pokud chce pronajímat majetek, který má v pronájmu, pak v první řadě potřebuje souhlas pronajímatele. Rozpočítání nájemného na další kolegyně by mohla podložit podnájemními smlouvami. Na kancelářský materiál může vystavit fakturu. Lednici buď koupí jedna OSVČ a ostatním bude fakturovat pronájem, nebo si lednici koupí všechny dohromady a každá si dá do výdajů svůj spoluvlastnický podíl.