Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: HorakovaPe Únor 23, 2009

Název: Příspěvek na ubytování
Přispěvatel: HorakovaPe Únor 23, 2009
Dobrý den, mám dotaz: zaměstnavatel (s.r.o) přispívá zaměstnanci (jednateli) příspěvek na ubytování 6000 Kč. Do nákladů si daňově může dát jen 3500 a zbytek je daňově neúčinný? Tento rozdíl by měl zdanit zaměstnanec (připočtením ke mzdě). Také z toho odvede soc. a zdr. poj.?
Díky předem za odpověď, již několikrát jste mi velmi pomohli.
Petra
Název: Příspěvek na ubytování
Přispěvatel: Zdena Únor 25, 2009
Velmi záleží na formě, jakou zaměstnavatel přispívá. Pokud by se jednalo o peněžité plnění - jednatel by přinesl svůj doklad o zaplacení nájemného (za ubytovací služby), který by mu společnost proplatila, nebo by ke mzdě navíc dostával nějaký příspěvek na ubytování, pak by nebylo možné uplatnit žádný náklad a zaměstnanci byste museli zdanit celých šest tisíc včetně odvodů ZP a SP. Zaměstnanec musí přijímat NEPENĚŽNÍ plnění.

Nejlépe je sepsat nájemní smlouvu mezi společností a pronajímatelem, nájemné platí zaměstnavatel. Jestliže upraví vnitřním předpisem, nebo smlouvou právo zaměstnance na úhradu přechodného ubytování, pak dostane celé nájemné do nákladů - podle § 24/2/j) bod 5 ZDP.

U zaměstnance lze postupovat podle § 6/9/i) ZDP - od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozena hodnota přechodného ubytování (nejde-li o ubytování při pracovní cestě), poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně. (Doufám, že jednatel má bydliště v jiné obci, než ve které je poskytováno přechodné ubytování.)

Všechno, co je nad osvobozený limit (v tomto případě 2.500,- Kč měsíčně) je třeba zahrnout do daně z příjmů ze závislé činnosti a také do vyměřovacích základů pro ZP a SP.