Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Příjmy ze zahraničí, výdaje => Téma založeno: Vorel2 Leden 28, 2009

Název: Faktury ze zahraničí - úplnmnost
Přispěvatel: Vorel2 Leden 28, 2009
Našel jsem, že na faktuře dle českého práva musí být uvedeno:
Označení Faktura;
Jméno (název firmy) a adresu toho, kdo ji vydal;
Jméno (název firmy) a adresu toho, kdo ji přijal;
Datum vydání a datum splatnosti;
Pokud je faktura určena plátci DPH, musí obsahovat datum zdanitelného plnění;
Pořadové číslo;
Podpis vystavovatele faktury a razítko není nutné (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování);

Co když dostanu ze zahraničí (mimo EU) fakturu, která neobsahuje:
jmeno,adresu ani identifikaci toho kdo ji vydal
moje IČO ani DIČ (jsem plátcem DPH)

Dále mám doklad o zaplacení této faktury z účtu.

Ohledně DPH předpokládám, že mi jej na základě této faktury vystaví celní úřad a tím dnem je pak i datum zdanitelného plnění.

Je takto neúplná faktura akceptovatelná pro FÚ?
Název: Faktury ze zahraničí - úplnmnost
Přispěvatel: Zdena Leden 31, 2009
Povinné náležitosti jsou stanoveny pouze pro daňové doklady, náležitosti faktury jako takové nejsou už asi tak dvacet let upraveny žádným právním předpisem.
Pro účely DPH potřebujete daňový doklad a tím bude doklad od celního úřadu. Pro účely daně z příjmů potřebujete doložit co jste koupil a že jste to zaplatil.