Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Doklady => Téma založeno: Jana Konečná Říjen 12, 2007

Název: Jaké doklady schovávat
Přispěvatel: Jana Konečná Říjen 12, 2007
Dobrý den,
chci se zeptat jako začínající živnostník.Už mám živnostenský list,registraci na fin.úřadě,VZP a sociální správě.Od 1.9.2007 budu pracovat na ŽL pro firmu,budu jim vydávat faktury na základě jich mi budou platit za odvedenou práci.Chci se zeptat na to, jaké veškeré doklady(faktury,účtenky,jak přijaté peníze,tak mnou vydané), musím uchovávat kvůly podání všech přiznání,a jaké účetnictví(úč.evidenci)musím vést a co je k tomu zapotřebí nyní udělat.
Děkuji moc za odpověď.

Veronika.
Název: Jaké doklady schovávat
Přispěvatel: Jana Konečná Říjen 12, 2007
Dobrý den, takže podnikáte jako OSVČ. Pro daňové přiznání potřebujete všechny doklady, které obdržíte popř. vydáte, mít schované. Nevím v čem podnikáte, ale stačí vám vést daňová evidence, kde zachytíte veškeré příjmy a výdaje spojené s vaším podnikáním. Nezapomeňte, že veškeré doklady musíte také archivovat (např. faktury, výdajové a příjmové doklady, interní doklady - 5 let a daňové přiznání 10 let) kdyby přišla kontrola z FÚ. (Martina)
Název: Jaké doklady schovávat
Přispěvatel: Zdena Říjen 13, 2007
Můžete se rozhodnout pro vedení daňové evidence, kdy uplatňujete skutečné výdaje na podnikání, které ovšem musíte doložit patřičnými doklady. Máte ale také možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů ? výše procenta závisí na druhu vašeho podnikání.
Při uplatnění výdajů procentem z příjmů budete povinna vést pouze:
-   záznamy o příjmech
-   evidenci pohledávek
-   evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat (pokud nějaký budete mít)
Za rok 2007 bude dobré vést si i evidenci plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které uplatníte navíc k paušálu. Platí jen pro rok 2007, od roku 2008 už nebude zaplacené pojistné daňově uznatelným výdajem a to ani u poplatníků, kteří vedou DE.
Pokud se stanete plátcem DPH, musíte vést samozřejmě evidenci pro daňové účely podle zákona  o DPH.
Název: Jaké doklady schovávat
Přispěvatel: Tamara Duben 17, 2008
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jako začínající podnikatelka-maloobchod se smíšeným zbožím,jaké doklady a podklady musí být na provozovně,kdyby přišla kontrola za živnostenského úřadu.Děkuji za odpověd