Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: Jana Konečná Říjen 12, 2007

Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Jana Konečná Říjen 12, 2007
Jsem zaměstnanec a pracuji ještě jako OSVČ, vedu daňovou evidenci. Chci se zeptat, zda je možné zahrnout daň z příjmu kterou jsem zaplatil letos jako OSVČ a pojistné na důchodové zabezpečení do nákladů. Děkuji za odpověď. Pavel
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Jana Konečná Říjen 12, 2007
Zaplacené pojistné ano, daň z příjmů nikoliv. (Martina)
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Jana Konečná Říjen 12, 2007
Tak na serveru pdnikatel.cz, kde jsem zadal stejnou otázku mi bylo odpovězeno, že to lze.

Tak jak to tedy je?  (Pavel)
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Jana Konečná Říjen 12, 2007
Odpověď najdete v § 24, odst. 2, písm. f) a v § 25, odst.1, písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. (Martina)
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Jana Konečná Říjen 12, 2007
Děkuji za odpovědi. Pavel
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: ola Leden 04, 2008
Jsem zaměstnanec a pracuji ještě jako OSVČ. Jako podnikatel nemám žádné zaměstnance. V rámci své ponikatelské činnosti platím pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění jen za sebe - mohu toto pojistné pokládat za daňově uznatelný výdaj? V zákoně je uvedeno, že se to týká pojištění hrazeného ZAMĚSTNAVATELEM.


Děkuji
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Zdena Leden 05, 2008
Pojistné, zaplacené v průběhu roku 2007, ještě bude daňově uznatelným výdajem. Počínaje rokem 2008 je pojistné, které platí OSVČ sám za sebe, přesunuto mezi daňově neuznatelné výdaje.
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Josef Novák Leden 06, 2008
Dobrý den.V tomto roce 2008 doplatím sociální pojištění,které jsem vypočítal dle přehledu.Mohu tento doplatek odečíst jako danově uznatelný výdaj,když už se v tomto roce nebudou odečítat pravidelné měsíční splátky na pojištění?Děkuji Novák
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Zdena Leden 06, 2008
Bohužel, ani doplatek pojistného za rok 2007 nebude při jeho úhradě v roce 2008 daňově uznatelným výdajem (s výjimkou fyzické osoby, která vede podvojné účetnictví a doplatek uhradí do 31.1.08).
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Josef Malinský Leden 06, 2008
Dobrý den.Mám dotaz ohledně nákupu drobného nářadí od soukromé osoby,která nijak nepodniká.Já jsem živnostník ,fyzická osoba.Chtěl bych koupit nějaké nářadí od soukromé osoby.Do jaké výše a jak musí vypadat nějaké potvrzení o tomto nákupu.Mohu během roku koupit více krát takto od soukromých osob nebo jen jednou?Také mám dotaz,zda si mohu odečíst náklady za opravu nebo seřízení mého firemního auta,když tuto opravu bude provádět zase soukromá osoba a ne třeba servis nebo osoba s živnostenským oprávněním.Také by mě zajímalo,jaký finanční dopad to má na tutot osobu.do jaké částky si může tato osoba takto přivydělávat,aniž z toho bude muset něco platit.Děkuji za odpověd.
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: eshli Leden 22, 2008
Citace: Josef Malinský
Dobrý den.Mám dotaz ohledně nákupu drobného nářadí od soukromé osoby,která nijak nepodniká.Já jsem živnostník ,fyzická osoba.Chtěl bych koupit nějaké nářadí od soukromé osoby.Do jaké výše a jak musí vypadat nějaké potvrzení o tomto nákupu.Mohu během roku koupit více krát takto od soukromých osob nebo jen jednou?Také mám dotaz,zda si mohu odečíst náklady za opravu nebo seřízení mého firemního auta,když tuto opravu bude provádět zase soukromá osoba a ne třeba servis nebo osoba s živnostenským oprávněním.Také by mě zajímalo,jaký finanční dopad to má na tutot osobu.do jaké částky si může tato osoba takto přivydělávat,aniž z toho bude muset něco platit.Děkuji za odpověd.
také přeji hezký den.
Pane Josefe neodpovím Vám- ale velni PROSÍM ( ty znalé)!!!! o odpověď na Vaše otázky. I mě by velmi odkup zajímal...
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Lenka K Leden 24, 2008
Dobrý den,

navazuji na předešlé otázky a odpovědi a chtěla bych se zeptat, zda uznatelným výdajem jsou zálohy na soc. a zdrav. pojištění?. Asi ano, ale chtěla bych se ujistit. A k tomu ještě jedna otázečka, mohu si uplatnit i zálohy, které jsem uhradila do 8. 1.? Mockrát děkuji
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: petra Leden 24, 2008
V roce 2008 nejsou sociální a zdravotní pojištění daňově uznatelným nákladem. V přiznání za rok 2007 ještě naposledy uplatňujete zálohy na sociální a zdravotní pojištění jako daňový výdaj.
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Gabriela Leden 24, 2008
Jakým příjmem v roce 2008 bude přeplatek zdravotního a sociálního pojištění z dańového přiznání za rok 2007, když byl dańovým výdajem v roce 2007?
                           děkuji Gabriela
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: petra Leden 24, 2008
pokud vám bude vyplacen na účet nebo v hotovosti tak nedaňovým, ale můžete ho nechat na úhradu záloh v příštím roce a o tuto částku můžete letos zaplatit  nižší zálohy.
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Gabriela Leden 24, 2008
Na těchto stránkách v rubrice pojištění jako výdaj, jsem našla zcela protichůdnou odpověď .Píše se zde: přeplatky, které v roce 2008 dostanete zpátky, zdaníte v rámci svých příjmů z podnikání v roce 2008.Teď, co je správné?


 Gabriela
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: petra Leden 25, 2008
Špatně jsem se vyjádřila, letos není soc. a zdrav. pojištění daňovým nákladem, tudíž i přeplatek přijatý v tomto roce budete zdaňovat.
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Gabriela Leden 25, 2008
Ďěkuji za odpověď . Gabriela
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Zdena Leden 25, 2008
Citace: Josef Malinský
Dobrý den.Mám dotaz ohledně nákupu drobného nářadí od soukromé osoby,která nijak nepodniká.Já jsem živnostník ,fyzická osoba.Chtěl bych koupit nějaké nářadí od soukromé osoby.Do jaké výše a jak musí vypadat nějaké potvrzení o tomto nákupu.Mohu během roku koupit více krát takto od soukromých osob nebo jen jednou?Také mám dotaz,zda si mohu odečíst náklady za opravu nebo seřízení mého firemního auta,když tuto opravu bude provádět zase soukromá osoba a ne třeba servis nebo osoba s živnostenským oprávněním.Také by mě zajímalo,jaký finanční dopad to má na tutot osobu.do jaké částky si může tato osoba takto přivydělávat,aniž z toho bude muset něco platit.Děkuji za odpověd.
Nákup nářadí: osoba, která nepodniká, vám může prodat nářadí v ceně, na které se dohodnete. Můžete je koupit i od více osob. Množství, ani cena nejsou sice omezeny, měly by ale být přiměřené vašim potřebám. Potvrzení o nákupu, nebo jednoduchá kupní smlouva by měly obsahovat minimálně údaje: kdo, komu, kdy, co a za kolik prodává. U prodávajícího je příjem z prodeje movitých věcí (které neměl v minulosti zařazeny v obchodním majetku) osvobozen od daně z příjmů, výše příjmu není limitována.
Menší oprava a seřízení auta: může provést i soukromá osoba. Pokud se u této osoby bude jednat o příležitostný,  nahodilý (raději jednorázový) příjem, pak bude osvobozen od daně z příjmu, pokud nepřesáhne částku 20 000 Kč za rok.
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Irča Únor 01, 2008
V roce 2007  měl být  vrácen přeplatek ze sociálního pojištění, ale ponechán  tzv. pro vyšší důchod ( zdaňuji v příjmu za rok 2007)? A přeplatek ze zdravotního pojištění  ponechán pro zálohy v roce 2007 (zdaňuji v příjmu za rok 2007)? Za odpověď velice děkuji.
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Mirekl Březen 31, 2008
Citace: Zdena
Citace: Josef Malinský
Dobrý den.Mám dotaz ohledně nákupu drobného nářadí od soukromé osoby,která nijak nepodniká.Já jsem živnostník ,fyzická osoba.Chtěl bych koupit nějaké nářadí od soukromé osoby.Do jaké výše a jak musí vypadat nějaké potvrzení o tomto nákupu.Mohu během roku koupit více krát takto od soukromých osob nebo jen jednou?Také mám dotaz,zda si mohu odečíst náklady za opravu nebo seřízení mého firemního auta,když tuto opravu bude provádět zase soukromá osoba a ne třeba servis nebo osoba s živnostenským oprávněním.Také by mě zajímalo,jaký finanční dopad to má na tutot osobu.do jaké částky si může tato osoba takto přivydělávat,aniž z toho bude muset něco platit.Děkuji za odpověd.
Nákup nářadí: osoba, která nepodniká, vám může prodat nářadí v ceně, na které se dohodnete. Můžete je koupit i od více osob. Množství, ani cena nejsou sice omezeny, měly by ale být přiměřené vašim potřebám. Potvrzení o nákupu, nebo jednoduchá kupní smlouva by měly obsahovat minimálně údaje: kdo, komu, kdy, co a za kolik prodává. U prodávajícího je příjem z prodeje movitých věcí (které neměl v minulosti zařazeny v obchodním majetku) osvobozen od daně z příjmů, výše příjmu není limitována.
Menší oprava a seřízení auta: může provést i soukromá osoba. Pokud se u této osoby bude jednat o příležitostný,  nahodilý (raději jednorázový) příjem, pak bude osvobozen od daně z příjmu, pokud nepřesáhne částku 20 000 Kč za rok.
A mohu takto například koupit od nepodnikající FO \"zboží\"?
Příklad: opravuji pračky. Mám zákazníka se starým šrotem, na který již nejde sehnat potřebný ND, ale vím o někom, kdo má stejný typ pračky, již neopravitelný. ND, který potřebuji, ale je zcela funkční a tedy použitelný. Mohu jej od toho člověka koupit a použít na opravu zákazníkovy pračky a následně mu jej jako použitý ND díl naúčtovat? Samozřejmě s přiměřeným a následně zdaněným ziskem. :-)
Nemám ŽL na bazar, je to jen občasný způsob obstarávání ND a navíc oborově souvisí s předmětem podnikání.
Lze takto?
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Zdena Březen 31, 2008
Ano, takto lze.
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Jana Kubalová Duben 01, 2008
Dobrý den, chci se zeptat, jestli musím odvádět daň ze sociálního pojištění, když mám stálý prac. poměr - 100.000 kč/rok, a na vedlejším prac. poměru jsem si vydělala 120.000 kč. Pracuji na Dič. daň na fin. jsem odváděla v částce 13.000 kč. Děkuji
Název: Daň z příjmu a pojistné jako daňový výdaj?
Přispěvatel: Zdena Duben 01, 2008
Pokud tím vedlejším pracovním poměrem myslíte samostatnou výdělečnou činnost (např. živnost), pak budete z tohoto příjmu odvádět sociální a zdravotní pojištění.