Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH => Téma založeno: thaavi Září 08, 2021

Název: přefakturace a DPH
Přispěvatel: thaavi Září 08, 2021
Někdy se stane, že klientovi kromě služeb, musíme přefakturovat i další výdaje s tím spojené. Pokud je uvádíme ve faktuře jako zvláštní položku, může být některý z nich uveden bez DPH. Např. kolky a další správní poplatky?
Jak je to např. u překladů? Cestovné? Ubytovací služby? To se musí přefakturovávat za všech okolností s DPH klientovi?
Děkuji
Název: Re:přefakturace a DPH
Přispěvatel: Zdena Září 12, 2021
Pokud nakupujete kolky a hradíte správní poplatky jménem a na účet klienta (a účtujete mu je ve stejné výši, v jaké jste je hradili), tak byste mohli využít ustanovení § 36/13 ZDPH a účtovat je bez DPH.
Překlady, cestovné a ubytovací služby jsou podle mého názoru vedlejšími výdaji podle § 36/3 ZDPH, jsou součástí Vašeho základu daně a měli byste je tedy účtovat s DPH. Sazba se řídí hlavním plněním.

Název: Re:přefakturace a DPH
Přispěvatel: thaavi Září 22, 2021
Děkuji