Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH => Téma založeno: mariesv Duben 23, 2020

Název: DPH výstavba nového oplocení
Přispěvatel: mariesv Duben 23, 2020
Dobrý den,
můžete mi prosím poradit se správnou sazbou DPH u výstavby nového oplocení u stavby pro sociální bydlení?
Pokud se provede stavba oplocení u již dokončené stavby RD pro sociální bydlení, bude snížená sazba 15%. Bude tato snížená sazba i u výstavby nového oplocení u ještě nedokončené stavby RD pro sociální bydlení, nebo pokud RD ještě ani nezačali stavět, ale jsou hotové plány i stavební povolení na RD?
V zákoně o DPH v § 49 je, že může být snížená sazba DPH použita u výstavby stavby pro sociální bydlení, a v §48, odst.5, písm.l) je definována jako stavba pro sociální bydlení i "jiná stavba, která slouží k využití staveb uvedených v písmenech a),b) a d) až k), a je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek".
Předem děkuji za odpověď.