Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: xox1 Březen 25, 2019

Název: Pozemek do vlastnictví firmy
Přispěvatel: xox1 Březen 25, 2019
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jsem správně pochopil problematiku nemovitosti (pozemku) získaného do majetku firmy. Jsem OSVČ a rád bych pro svou firmu zakoupil pozemek, na kterém bych v dohledné době postavil malý sklad s kanceláří. Pochopil jsem to správně, že samotný nákup pozemku nemůžu uplatnit jako výdaj (náklad) v daňové evidenci? Teprve až na pozemku postavím budovu (sklad s kanceláří), nechám celou nemovitost i s pozemkem ocenit a převedu ho do majetku firmy (pak ho můžu uvést jako výdaj s odpisy 30 let)?
Název: Re:Pozemek do vlastnictví firmy
Přispěvatel: Zdena Březen 25, 2019
Dobrý večer. Pozemky se neodpisují (odpisujete pouze stavbu), takže se nákup pozemku nepromítne v daňových výdajích, ani formou odpisů. Pořizovací cenu pozemku lze uplatnit jako daňový výdaj až při prodeji pozemku.
Název: Re:Pozemek do vlastnictví firmy
Přispěvatel: xox1 Březen 26, 2019
Dobrý den, děkuji za odpověď. Takže pokud má pozemek hodnotu 0,5 mil Kč, postavím sklad za 1 mil Kč a to celé převedu do majetku firmy, budou se počítat odpisy pouze z částky 1 mil Kč? I když celková cena nemovitosti je 1,5 mil Kč? A co kdybych koupil již postavený sklad i s pozemkem-bude třeba nechat ocenit zvlášť budovu a zvlášť pozemek, abych věděl, z jaké částky se budou počítat odpisy? A ještě prosím, kdybyste mi mohla vysvětlit ten daňový výdaj až při prodeji pozemku? Děkuji
Název: Re:Pozemek do vlastnictví firmy
Přispěvatel: Zdena Březen 26, 2019
Dobrý večer. Můžete odpisovat pouze hmotný majetek. Hmotným majetkem se pro účely daně z příjmů rozumí
a) movité věci (případně jejich soubory) se vstupní cenou nad 40 tis. Kč
b) budovy, domy a jednotky
c) stavby (s vyjmenovanými výjimkami).
Podrobněji v § 26 zákona o daních z příjmů.
Ve výčtu hmotného majetku nejsou pozemky uvedeny, odpisy můžete počítat pouze z částky 1 mil. Kč. Pozemek, na kterém chcete postavit sklad, není vhodné zařazovat do obchodního majetku, není to ani nutné. Kdybyste po čase pozemek prodal (třeba i se skladem), tak bude příjem z prodeje (lépe řečeno zisk z prodeje) podléhat dani z příjmů a odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Příjem z prodeje pozemku nezařazeného do obchodního majetku je po 5 letech od koupě pozemku osvobozen od daně.

Kdybyste koupil již postavený sklad i s pozemkem, tak pro účely odpisování musíte rozdělit pořizovací cenu na pozemek a stavbu.

Při prodeji pozemku zařazeného do obchodního majetku si proti příjmu uplatníte jako výdaj pořizovací cenu pozemku, ale pouze do výše příjmů (nelze vyčíslit ztrátu z prodeje). Výdaj uplatníte podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) bod 5. zákona o daních z příjmů.

Při prodeji pozemku, který nebyl zařazen v OM a prodej ještě není osvobozený od daně, si také můžete uplatnit pořizovací cenu pozemku a také jenom do výše příjmů. Příjem se zdaňuje podle § 10 jako ostatní příjmy, výdaj uplatníte podle § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů.
Název: Re:Pozemek do vlastnictví firmy
Přispěvatel: xox1 Březen 27, 2019
Dobrý den, děkuji za vysvětlení. Ještě bych se chtěl zeptat na následující situaci: pozemek tedy nepřevedu do vlastnictví firmy, budu ho vlastnit jako soukromá osoba. Je možné stavbu skladu rozdělit na jednotlivé práce a ty dát do nákladů (odepisovat) jednotlivě (např. letos zasíťování pozemku-100 tisíc Kč, odpisy na 30 let? Příští rok stavba základové desky-300 tisíc Kč, odpisy na 30 let? atd.). Nebo je nutné postavit celý sklad za své soukromé peníze a následně ho odprodám firmě za odhadní cenu, a budu odepisovat kompletní budovu?
Název: Re:Pozemek do vlastnictví firmy
Přispěvatel: Zdena Březen 28, 2019
Dobrý den. Přípojky budete odpisovat jako samostatný majetek 20 let. Stavbu budovy nemůžete rozdělit na etapy, které byste odpisoval. Musíte ji dokončit, zkolaudovat a pak teprve můžete zahájit odpisování. Jaké firmě to chcete prodávat? Uvedl jste, že jste OSVČ a tak jsem předpokládala, že jste fyzická osoba a podle toho jsem odpovídala. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé peníze, doporučuji konzultovat tuto záležitost s daňovým poradcem.     
Název: Re:Pozemek do vlastnictví firmy
Přispěvatel: xox1 Březen 29, 2019
Dobrý den, špatně jsem se vyjádřil - jsem OSVČ a měl jsem na mysli převedení (odprodání) do obchodního majetku. Abych si mohl dát pořízení pozemku (samotný pozemek tedy nelze) nebo celého skladu do nákladů. Každopádně děkuji za rady, určitě to ještě budu konzultovat s poradcem.
Název: Re:Pozemek do vlastnictví firmy
Přispěvatel: Zdena Duben 03, 2019
Dobrý den. Nemůžete něco prodat sám sobě, takový prodej by byl neplatný. Nákup pozemku a výstavbu budete financovat ze své kapsy a je jedno, zda to bude z podnikatelských, nebo soukromých peněz. Stejně by to byl v daňové evidenci (z podnikatelských peněz) nedaňový výdaj. Nepočítejte s tím, že byste si nechal po dokončení stavby sklad ocenit. Jestliže se stane součástí obchodního majetku v době kratší, než 5 let po dokončení, tak jej musíte ocenit pořizovací cenou. Schovejte si všechny doklady, které budou souviset s výstavbou skladu, abyste správně stanovil jeho vstupní cenu.