Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Zaměstnání => Téma založeno: MonikaHa Březen 08, 2019

Název: Roční zúčtování
Přispěvatel: MonikaHa Březen 08, 2019
Dobrý den, prosím, máme zaměstnance na HPP. Nyní mi zaměstnanec donesl k ročnímu zúčtování záloh "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze záv. činnosti, sražených zálohách na daň....", kde má uvedený příjem 2500 Kč, pojistné 0,- Kč a sraženou zálohu na daň 374 Kč. Musí si tento zaměstnanec podat sám daňové přiznání nebo mu mohu zpracovat roční zúčtování záloh? Děkuji za radu.
Název: Re:Roční zúčtování
Přispěvatel: taxi Březen 09, 2019
Dobrý den, a toto vám donesl 8. března???? Tato osoba si musí DP podat sama, pravděpodobně se jedná o příjem z dohody a sraženou srážkovou daň,
má souběh příjmů, předpokládám, nebo u vás není zaměstnanec celý rok, a tento příjem byl v době, kdy u vás nepracoval?
Název: Re:Roční zúčtování
Přispěvatel: MonikaHa Březen 09, 2019
Zaměstnanec u nás pracoval celý rok, jedná se o souběh. Jedná se zřejmě o dohodu, potvrzení se jmenuje "Potvrzení o zd. příjmech......sražených zálohách na daň".
Název: Re:Roční zúčtování
Přispěvatel: Zdena Březen 09, 2019
Dobrý den. Kopíruji část ustanovení § 38ch/1 ZDP:
 (1) Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně  …., a učinil u těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5, může požádat o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního z uvedených plátců daně, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani.

Zaměstnanec pobíral mzdu od více plátců souběžně (nikoliv postupně) a u druhého plátce neučinil prohlášení k dani (ani nemohl, když měl podepsané prohlášení u Vás), takže podle mého názoru nemůže požádat o roční zúčtování záloh.

§ 38g/2 ZDP:
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

Z tohoto ustanovení mi vyplývá povinnost zaměstnance podat daňové přiznání.
Název: Re:Roční zúčtování
Přispěvatel: MonikaHa Březen 09, 2019
Děkuji za vyčerpávající odpověď :-) Hezký večer.