Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: Dominika Březen 06, 2019

Název: Opravný daňový doklad - roční bonus
Přispěvatel: Dominika Březen 06, 2019
Dobrý den,

společnost měla s polským dodavatelem smluvně dohodnuto, že při odběru materiálu v roce 2018 nad určitou hodnotu, dostane dodatečně bonus ve výši 2 % z této
částky. Začátkem února nám byl vystaven dobropis, který polská strana vztáhla k x-fakturám z roku 2018 (každá faktura v jiném kurzu, společnost používá denní kurz).
Jaký kurz pro účely DPH bych měla použít při samovyměření?

Zákon říká

(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.

Jedná se tedy o kurz prvního pracovního dne roku 2018? nebo roku 2019?

Moc děkuji.
Název: Re:Opravný daňový doklad - roční bonus
Přispěvatel: Zdena Březen 07, 2019
Dobrý den. Důvod opravy vznikl zřejmě až v roce 2019 (úhrnnou hodnotu odběru materiálu za rok 2018 dodavatel zjistil nejdříve 1.1.2019), takže bych použila kurz prvního pracovního dne roku 2019.