Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Paušální výdaje procentem => Téma založeno: PePeP Květen 28, 2018

Název: Darování/prodej/vyřazení nakoupeného majetku u plátce DPH uplaťnujícího paušál
Přispěvatel: PePeP Květen 28, 2018
Dobrý den,
marně řeším a hledám odpověď z oblasti problematiky majetku u OSVČ, plátce DPH, který používá paušální výdaje. Vždy je uváděno, že OSVČ s výdajovým paušálem nemusí vést evidenci majetku, tj. nemá obchodní majetek. Ale znamená to tedy, že můžu nakoupit zařízení nechat si vrátit DPH a po použití v jakkoliv krátkém časovém odstupu ho převést do soukromého majetku a nakládat s ním jako se svým soukromě nakoupeným, tj. klidně ho někomu darovat, prodat nebo vyhodit?
* Nebude to pak usuzovat FÚ, že se jednalo o účelový nákup z cílem odpočtu DPH?
* Je nějaká minimální doba po kterou je zařízení nutné skladovat i když ho dále nepoužíváte?
* Liší se to dle druhu zboží nebo ceny?
* Musí se nějak formálně (dokladově) uvést kdy, jak, proč bylo toto zařízení zlikvidováno/darováno/ztraceno/vyhozeno případně prodáno?


Jedná se mi především o drobný majetek, elelktroniku jako mobilní telefon,  počítač atd....

Moc děkuji za odpověď.

Petr
Název: Re:Darování/prodej/vyřazení nakoupeného majetku u plátce DPH uplaťnujícího paušál
Přispěvatel: Zdena Květen 28, 2018
Dobrý den. OSVČ s výdajovým paušálem nemusí vést evidenci obchodního majetku, neboť podle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů nemá obchodní majetek. Výdajový paušál se týká pouze daně z příjmů a na DPH nemá žádný vliv.

Pro účely DPH je obchodní majetek definován jinak. Podle § 4 odst. 4 zákona o DPH se jedná o majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností. O tomto majetku vedete evidenci (pro účely DPH) podle ustanovení § 100 zákona o DPH.

Pokud si nakoupíte zařízení a při nákupu uplatníte nárok na odpočet DPH, tak při jeho vyřazení do osobního užívání, nebo při jeho darování odvádíte DPH (dokladem o použití). Žádná doba, po kterou musíte zařízení mít v obchodním majetku, není stanovena. Základem daně je cena obvyklá v době vyřazení či darování. Pokud budete mít doklad o likvidaci zařízení, tak nemusíte odvádět DPH.