Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Auto, silniční daň, cestovní náhrady => Téma založeno: Jana866 Březen 20, 2018

Název: zařazení auta do OM
Přispěvatel: Jana866 Březen 20, 2018
V roce 2014 jsem zakoupila auto - část vlastní zdroje, část úvěr, který splácím stále. Mohu ho nyní zařadit do OM a začít uplatňovat odpisy i úvěr, v případě, že ano, jak stanovím počáteční cenu? Děkuji
Název: Re:zařazení auta do OM
Přispěvatel: Zdena Březen 20, 2018
Auto můžete zařadit do OM a uplatňovat odpisy hmotného majetku. Splátky úvěru nejsou daňovými výdaji. Mezi pořízením věci a vložením do OM uplynula doba delší než 1 rok, proto stanovíte počáteční cenu podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, tj. cenu, za jakou byste stejné auto pořídila ke dni vložení do OM. Nemusíte mít znalecký posudek, stačí například stáhnout nabídku jednoho či dvou nejbližších autobazarů.   
Název: Re:zařazení auta do OM
Přispěvatel: Jana866 Březen 21, 2018
Moc děkuji! Nemohu si dát do výdajů ani měsíční pojištění a úrok z úvěru příslušného roku?  Odepisovat budu klasicky od prvního dne od stanovení ceny auta?
Název: Re:zařazení auta do OM
Přispěvatel: Zdena Březen 21, 2018
Pojištění a úrok z úvěru si můžete dát do výdajů. Odepisovat budete klasicky ode dne vložení auta do obchodního majetku.