Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Brigády, Dohoda o provedení práce, o pracovní činnosti, příležitostná činnost => Téma založeno: Evelína77 Červenec 04, 2016

Název: souběh příjmů od jednoho zaměstnavatele
Přispěvatel: Evelína77 Červenec 04, 2016
dobrý den Zdenko
prosím o ujasnění. Zaměstnanec má HPP a DPP (na jinou činnost) u jednoho zaměstnavatele. Podepsal u něj prohlášení k dani.
 HPP 12tisíc  a DPP 3500tisíce. Příjmy z HPP a DPP se sečtou a srazí se zálohová daň?  nebo se sčítají pouze dohromady příjmy z DPP a zvlášť z HPP. děkuji za odpověď
Název: souběh příjmů od jednoho zaměstnavatele
Přispěvatel: Zdena Červenec 05, 2016
Dobrý den. Podepsal prohlášení k dani z příjmů FO ze závislé činnosti pro jednoho konkrétního zaměstnavatele (bez rozlišení druhu pracovněprávního vztahu). Oba příjmy od tohoto zaměstnavatele jsou příjmy ze závislé činnosti, takže se sečtou a srazí se zálohová daň.
Název: Re:souběh příjmů od jednoho zaměstnavatele
Přispěvatel: EZDE Únor 20, 2019
Dobrý den, je možné pří ročním zúčtování sečíst zálohovou daň (ze závislé činnosti) a srážkovou daň (z DPP)? Jde o souběh zaměstnání. Děkuji
Název: Re:souběh příjmů od jednoho zaměstnavatele
Přispěvatel: Zdena Únor 20, 2019
Dobrý den. V ročním zúčtování nelze sečíst zálohovou a srážkovou daň. Pokud by chtěl zaměstnanec srážkovou daň vrátit, tak by si musel podat daňové přiznání.

§ 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů:
(7) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.
Název: Re:souběh příjmů od jednoho zaměstnavatele
Přispěvatel: EZDE Únor 20, 2019
Děkuji, ano, podává si daňové přiznání. V měsíci lednu - ZČ (jeden zaměstnavatel), únor a březen - ZČ + DPP (druhý zaměstnavatel), duben až červenec - ZČ (třetí zaměstnavetel). Na potvrzení o zd. příjmech u DPP má uvedeno "za období 1-12. Není to problém? A do jakého řádku se DPP v DP uvádí? Děkuji
Název: Re:souběh příjmů od jednoho zaměstnavatele
Přispěvatel: Zdena Únor 20, 2019
Na potvrzení o příjmech může mít uvedeno období 1 - 12, neměl by to být problém, vždyť za toto období podává daňové přiznání. Odměny za DPP se přičtou k úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů na ř. 31, srážková daň se uvede do ř. 87a.

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2018:
ř. 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (u poplatníka podle § 2 odst. 2 zákona včetně příjmů ze zahraničí) – vyplňte údaje, které zjistíte např. z dokladu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2018“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného jednotlivými zaměstnavateli na základě Vaší žádosti podle § 38j odst. 3 zákona. Zahrnete-li do DAP příjmy, ze kterých byla sražena daň podle § 36 odst. 7 a 8 zákona, jste povinen uvést veškeré tyto příjmy do ř. 31 a tyto doložit na „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů“ (dále jen „Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani“). Příjmy uveďte v souladu s § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 26 se jedná o součet řádků 2., 4. a 5. a ve vzoru Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani č. 5 se jedná o ř. 2).

ř. 87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona – jste-li rezident ČR, uveďte částku sražené daně z příjmů podle § 6 odst. 4 zákona, a to pouze v případě, jsou-li veškeré příjmy, ze kterých byla daň sražena, zahrnuty do DAP.
Název: Re:souběh příjmů od jednoho zaměstnavatele
Přispěvatel: EZDE Únor 21, 2019
Děkuji mockrát za dpověd. Hezký den