Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: jaromira Leden 20, 2016

Název: Úvěr na nákup majetku
Přispěvatel: jaromira Leden 20, 2016
Prosím o radu :

1) Banka poskytla OSVČ peněžní prostředky formou \"Malého úvěru pro podnikatele na financování koupě bagru\" ( uvedeno ve smlouvě).
    Úvěr byl čerpán převodem z úvěrového účtu přímo na účet příslušného dodavatele.

    Předpokládám, že úroky ze splátek jsou daňově uznatelné ( nebyly součástí vstupní ceny)


2) Banka poskytla OSVČ peněžní prostředky formou \"Malého úvěru pro podnikatele na financování kupě automobilu\" ( uvedeno ve smlouvě).
    Úvěr byl čerpán převodem z úvěrového účtu ve prospěch účtu klienta (OSVČ), přičemž se klient bance zavázal peněžní prostředky použít výhradně
    na nákup automobilu.

    Lze i v tomto případě dát úroky jako daňově uznatelné ? Předpokládám, že ano, ale jistá si nejsem. Podnikatel automobil zakoupil 2 měsíce po    
    připsání Kč z úvěru od banky.  

3) Součástí splátky je i poplatek, lze jej taky dát jako daňově uznatelný?

Moc děkuji
Název: Úvěr na nákup majetku
Přispěvatel: Zdena Leden 20, 2016
Dobrý večer.

1) Úroky z úvěru na pořízení hmotného majetku jsou daňově uznatelné. Pokud podnikatel nerozhodl, že budou součástí vstupní ceny hmotného majetku (§ 47/1/b) vyhl. 500/2002 Sb.), tak je uplatníte jako daňový výdaj při úhradě.

2) Podle mého názoru je to stejné, jako v bodu 1)

3) Máte na mysli poplatek za zpracování úvěru?  Pokud byl zaplacen před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání, tak bych jej raději zahrnula do vstupní ceny majetku. Pokud byl zaplacen později, tak rovnou do výdajů.
Název: Úvěr na nákup majetku
Přispěvatel: jaromira Leden 21, 2016
Dobré ráno, paní Zdeno,

děkuji za Váš názor, poplatek je součástí každé splátky (  \"Klient se zavazuje hradit bance poplatky v souladu se Sazebníkem poplatků, a to s
výjimkou  jednorázového poplatku za poskytnutí úvěru. Tento poplatek nebude účtován).

Dala bych jako režii, mám za to, že je to za vedení úvěrového účtu.

Děkuji a přeji pěkný den.
Název: Úvěr na nákup majetku
Přispěvatel: Zdena Leden 21, 2016
Dobrý večer, také bych dala poplatek jako režii.
Název: Úvěr na nákup majetku
Přispěvatel: jaromira Leden 22, 2016
Zdeni, ještě jednou děkuji.