Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Sociální, zdravotní, nemocenské pojištění => Téma založeno: LucYnka9 Duben 06, 2015

Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: LucYnka9 Duben 06, 2015
Dobrý den paní Zdeno,

Mohla byste mi prosím poradit s vyplněním přehledu pro ČSSZ? Jedná se o zaměstnance a živnost jako vedlejší činnost, na výpočet výdajů používám paušál. Vyplňuji přehled pro ČSSZ a zastavila jsem se u oddílu č. F. Vždycky mi vyšel daňový základ menší než rozhodná částka 62 261,- Kč, ale tentokrát je můj daňový základ 75 122,- Kč. Tzn., že musím vyplnit řádek 31 pro vedlejší činnost, ř. 33 a 34 - tyto 3 řádky se mi vyplnily automaticky. A teď řádek č. 35 - vyměřovací základ ze zaměstnání - co to přesně znamená? Kterou částku mám opsat z potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, kterou mám od zaměstnavatele?

Ř. 39 - pokud jsem neplatila žádné zálohy, tak uvedu 0, ano?

Na řádku 40 mi vyšlo necelých 11 000,- Kč, co to pro mě znamená?

Oddíl H:
Ř. 41 - vyšla mi částka 3 131
Ř. 42 - vyšlo mi 915
Ř. 43 - vyšlo mi 115
co tyto částky pro mě zanmenají?

Musím se přihlásit k účasti na důchodovém pojištění?

Moc děkuji za Vaši pomoc.

S pozdravem,

Lucie
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Duben 06, 2015
Dobrý den, paní Lucie.

Vykázala jste daňový základ vyšší, než je rozhodná částka 62.261,- Kč, proto vyplníte i řádky 31, 33 a 34, jak jste uvedla.

Do řádku č. 35 opište částku z řádku č. 1 z potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Pokud je součet řádků č. 26 a 35 nižší, než 1.245.245,- Kč, tak údaj v ř. 35 nehraje žádnou roli a nemusíte si lámat hlavu s jeho správností.

Pokud jste neplatila zálohy, tak uveďte do řádku 39 nulu.

Na řádku 40 vyšlo pojistné za rok 2014 ve výši 10.968,- Kč, které budete muset doplatit do 8 dnů od podání přehledu o příjmech a výdajích.

Na ř. 41 je uveden měsíční vyměřovací základ, ze kterého budete po podání přehledu v roce 2015 platit měsíční zálohy na pojistné. Zálohy platíte podle loňské skutečnosti. Minimální roční vyměřovací základ za rok 2014 (ř. 33) činil 37.561,- Kč, tj. po zaokrouhlení 3.131,- Kč měsíčně.
 
Na ř. 42 je vypočítaná výše zálohy, kterou budete platit.

Pokud se dobrovolně nepřihlásíte k nemocenskému pojištění, tak částku 115,- Kč na řádku 43 přepište nulou.

Vzhledem k výši příjmů (daňového základu) Vám za rok 2014 vznikla povinná účast na důchodovém pojištění OSVČ, takže nevyplňujete přihlášku k účasti na důchodovém pojištění OSVČ v oddílu J. Tento řádek je určený pouze pro OSVČ vedlejší, které nedosáhly rozhodné hranice, a chtějí být dobrovolně účastny důchodového pojištění. Vy nemáte, bohužel, na vybranou.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: LucYnka9 Duben 06, 2015
Paní Zdeno, děkuji za rychlou odpověď.

Jsem z toho docela zmatená. Proč bych měla doplácet pojistné za rok 2014 skoro 11 000 Kč, když pojištění za mě platí zaměstnavatel každý měsíc? Mohla byste mi to prosím vysvětlit? Není možné, že jsem něco popletla v daňovém přiznání?

Co to znamená, že zálohy platím podle loňské skutečnosti?

Děkuji.

Lucie
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Duben 06, 2015
Zaměstnavatel odvádí pojistné jenom z Vaší mzdy, on přece netuší, kolik si vyděláváte samostatnou výdělečnou činností. Do Vašich příjmů z podnikání mu nic není, ani mu nepřísluší odvádět z těchto příjmů pojistné. Z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti musíte odvádět pojistné sama. S platbami pojistného na SP je to podobné, jako u zdravotního pojištění, tam také odvádíte pojistné a nejste z toho zmatená. Rozdíl je v tom, že zdravotní pojištění musíte odvádět z každé koruny zisku, kdežto u sociálního pojištění je určitá hranice, a pokud jí nedosáhnete, tak nemusíte platit nic. Pokud ale dosáhnete rozhodné částky, která pro rok 2014 činila 62.261,- Kč, tak Vám vznikla povinná účast na důchodovém pojištění OSVČ. V praxi to znamená, že musíte doplatit pojistné za rok 2014 a v roce 2015 budete platit zálohy.

Výše záloh na rok 2015 je odvozená od loňské skutečnosti. Za 12 měsíců roku 2014 jste měla vyměřovací základ 37.561,- Kč, tj. 3.131,- Kč měsíčně. Záloha na pojistné činí 29,6% z vyměřovacího základu, tj. 915,- Kč měsíčně. Jsou to jenom zálohy, které budete vyúčtovávat v přehledu za rok 2015. Pokud za rok 2015 vykážete daňový základ z podnikání nižší, než 63.865,- Kč, tak Vám nevznikne povinná účast na důchodovém pojištění OSVČ a zálohy se Vám vrátí.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: valentinos46 Březen 09, 2016
Dobrý den, vyplňuji přehled o příjmech a výdajích OSVC za r. 2015. Jsem zaměstnanec a podnikám od 3/2015 na vedlejší činnost. Jsem překvapena. Základ z podnikání mi vyšel 14965,- (uplatňuji paušál). Ze zaměstnání mé příjmy činily 404824,- Zálohy na sociální pojištění jsem neplatila. Určený vyměřovací základ mi vyšel 26620,- (31944:12=2662 x 10 měsíců) Pojistné na DP mi vyšlo 7774,- To jsem skutečně povinna zaplatit, když mé příjmy činily 24942,- ????

Takže i když můj příjem z vedlejší byl nízký, tak stejně se to počítá z minima stanovené zákonem?


Děkuji za informaci.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Březen 09, 2016
Průměrný měsíční daňový základ na řádku 29 měl vyjít 1.496,50 Kč. Pokud jste se nepřihlásila k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění OSVČ vedlejší (na konci přehledu, oddíl J), tak by měly být v ostatních řádcích nuly.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Jana Konečná Březen 09, 2016
Doplňuji odkazy:
Jak se ujistíme, že jsme OSVČ s činností vedlejší, viz  
http://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-vedlejsi-cinnost.php

Máme-li nízký zisk z podnikání, sociální pojištění platit nemusíme, viz http://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-a-nizky-zisk.php
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: VeronikaV. Březen 13, 2016
Dobrý den, prosím, mám dotaz k přehledu OSVČ pro ČSSZ. Leden - březen ÚP/přerušení živnosti, duben - srpen OSVČ hlavní, září - prosinec zaměstnání/přerušení živnosti. Na ř. 26 se uvede částka z přílohy č. 1 k přiznání ř. 113? Nebo se uvede částka z přiznání ř. 45? A uvádí se do přehledu částky z potvrzení od zaměstnavatele.
Moc děkuji za radu.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Březen 13, 2016
Na řádek 26 se uvede částka z ř. 113 přílohy č. 1 (resp. z ř. 37 přiznání). Pokud máte vyměřovací základ do 1.277.328,- Kč, tak nemusíte uvádět částky z potvrzení od zaměstnavatele.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: VeronikaV. Březen 13, 2016
Paní Zdeno, děkuji za Vaši odpověď. Prosím, ještě dotaz k vyúčtování pojistného od VZP. Je zde uvedeno, že VZP eviduje pro řádek 41 Přehledu OSVČ částku 6.811,-. To jsou platby za r. 2015? Tato OSVČ má za r. 2015 předpis poj. 5x1.797,-, z toho jen 2x1.797,- uhrazeno. Má ještě další úhrady 12.000,-, ale pochopila jsem, že to jsou splátky dlužného pojistného z předcházejících roků. Jakou tedy částku napsat do přehledu ř. 41? Děkuji za Váš čas.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Březen 13, 2016
Do řádku č. 41 zapište částku, kterou eviduje VZP, tedy 6.811,- Kč.

Pokud doplácel dlužné pojistné z předcházejících let, tak mu určitě vyměřili penále. Nezapomeňte, že penále se platí na jiné číslo účtu, než pojistné.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: VeronikaV. Březen 13, 2016
1.1.-31.3.2015 úřad práce/přerušení živnosti/
1.4.-23.8.2015 OSVČ hlavní
24.8.-31.12.2015 přerušení živnosti, z toho 18.8.-18.12.2015 zaměstnání a od 19.12.-31.12.2015 ÚP

Snad poslední dotaz k přehledu VZP, protože s ním nemám zkušenost. Jak správně bude vykřížkovaný první řádek a jak druhý v oddíle č. 2? A v oddíle č. 4 bude na ř. 4 uvedeno 5 měsíců, totéž na ř. 5 a na ř. 6 bude 4? Děkuji.
Název: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Březen 13, 2016
V prvním řádku (neplatila povinnost platit zálohy) nic nekřížkujte. Měla jste povinnost platit zálohy za duben až srpen. Srpen proto, že jste část měsíce podnikala.
V druhém řádku (nebyl stanoven minimální vyměřovací základ) také nic. Souběh zaměstnání a podnikání netrval celý kalendářní měsíc, proto budete platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu i za srpen.

V oddíle 4 na řádcích 4, 5 a 6 bude uvedeno 5 měsíců (předpokládám, že jste byla celý rok pojištěna u VZP).
Název: Re:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: marie388 Únor 28, 2017

Dobrý den, prosím o radu. Podnikatel OSVČ měl nemocenskou od 1. 1.2016 - 7.4.2016 a pak dostal invalidní důchod 1.stupně. Teď potřebuji vyplnit přehled na sociálku a nevím jak.
Řádek 18 - je to hlavní činnost při nemocenské a pak od 4/2016 vedlejší? Pak řádek 27 a 28, hlavní nebo vedlejší? Daňový základ má 42 793,- Kč.

Ještě jeden dotaz (jiný podnikatel)- podnikatel se nechal od 3.10.2016 zaměstnat. Jak je to na ZP a SP se zálohami (9 měsíců hlavní a 3 vedlejší nebo 10 + 2 ).

Děkuji M.
Název: Re:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Únor 28, 2017
Dobrý večer. Řádek 18 bych vyplnila, jak uvádíte. Do 03/2016 hlavní činnost při nemocenské a od 04/2016 vedlejší.

Totéž do řádku č. 27.

Do řádku č. 28 bych uvedla jen 9 měsíců vedlejší činnosti. Odečítají se měsíce, ve kterých měl pojištěnec po CELÝ měsíc nárok na nemocenskou OSVČ, tj. leden až březen (aby za tyto měsíce nemusel odvádět minimální pojistné 5.915,- Kč).
Bude mít průměrný daňový základ 4.754,78 Kč, takže mu nevznikne povinná účast na důchodovém pojištění OSVČ vedlejší, pokud se v části J. přehledu nepřihlásí k účasti na pojištění. Nepojištěné měsíce mu nebudou započítány jako odpracované na důchod.

Druhý podnikatel:
pro SP bude mít 9 měsíců hlavní a 3 měsíce vedlejší (stačí, když důvod k vedlejší činnosti trvá alespoň část měsíce)
pro ZP bude mít 10 měsíců hlavní a 2 měsíce vedlejší (důvod musí trvat celý kalendářní měsíc).

Název: Re:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: EZDE Březen 28, 2017
Dobrý den, od října roku 2016 mám živnostenský list (tedy i příjem z podnikání). Na OSSZ jsem se ale přihlásila až v lednu 2017. Musím podat přehled na OSSZ za rok 2016, když jsem se přihlásila až 2017? Děkuji za odpověď.
Název: Re:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Březen 30, 2017
Jestliže jste přihlášená jako OSVČ od ledna 2017, tak budete podávat přehled o příjmech a výdajích až za rok 2017. Proč jste se nepřihlásila už v roce 2016, když jste měla příjmy z podnikání? Nebo jste pouze měla živnostenské oprávnění, ale živnost jste neprovozovala?
Název: Re:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: EZDE Březen 31, 2017
Dobrý den, děkuji za odpověď. Bohužel jsem nevěděla, že se na OSSZ musím přihlásit. ŽL jsem si vyřídila v říjnu. Do té doby jsem byla zaměstnanec. Mám tedy vůbec daňové přiznání podávat? Moc děkuji za odpověď
Název: Re:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Březen 31, 2017
Provozovala jste v roce 2016 samostatnou výdělečnou činnost? Měla jste v roce 2016 nějaký příjem ze živnosti? Nebo jste jenom měla živnostenské oprávnění v šuplíku a začala jste podnikat až letos? 
Název: Re:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: EZDE Duben 03, 2017
Začala jsem provozovat živnost až letos ale ŽL jsem si vyřidila už v r.2016
Název: Re:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
Přispěvatel: Zdena Duben 03, 2017
U zdravotní pojišťovny a na OSSZ /PSSZ/ se hlásíte jako OSVČ až v okamžiku faktického zahájení samostatné výdělečné činnosti. V roce 2016 jste ještě nepodnikala, takže jste se nemusela hlásit. To, že jste měla živnostenské oprávnění, nehraje roli. Daňové přiznání a přehledy podáte až za rok 2017.

Píšete, že jste byla do října 2016 zaměstnanec. Máte vyřešené zdravotní pojištění za listopad a prosinec 2016?