Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daň darovací, dědická, z převodu nemovitostí => Téma založeno: panto3 Únor 04, 2015

Název: peněžní dar lékaři- OSVČ-v roce 2014
Přispěvatel: panto3 Únor 04, 2015
dárce je osvobozen z DPFO , obdarovaný lékař-OSVČ-dar musí zdaňovat /víc jak 15000Kč/
když je dárcem OSVČ nebo zaměstnanec příbuzný v linii přímé?
-koho se týka osvobození od daně v §10,(3)d)1 ?