Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daň z příjmu => Téma založeno: agnes Březen 08, 2014

Název: Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti
Přispěvatel: agnes Březen 08, 2014
Dobrý den,

pokud mám u zaměstnavatele podepsaný \"růžový papír\", mohu si zároveň v daňovém přiznání, které podávám, protože mám i vedlejší činnost jako OSVČ, odepsat slevu na poplatníka?

Předem děkuji za odpověď.
Název: Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti
Přispěvatel: Marie Březen 08, 2014
Dobrý den.

Vy od zaměstnavatele obdržíte Potvrzení o zdanitelných příjmech FO ze závislé činnosti. Na tomto dokumentu máte vyčíslenou hrubou mzdu, zaplacené pojistné a skutečně sraženou zálohu na daň.
Do DAP si příslušné částky do příslušných políček zahrnete, ZAHRNETE i slevu na poplatníka do ř. 64. Na ř. 74 vyjde nějaká daň, ale na ř. 84 si přenesete již odvedenou daň ze zaměstnání. Po výpočtu v 7.odd. bude na ř. 91 daň, která zbývá doplatit. Jednotlivé řádky Vás povedou. Jinými slovy: v DAP uvedete všechny příjmy (zaměstnání i OSVČ) i slevu na poplatníka - předpokládám, že jste nebyla k 1.1.2013 poživatelem starobního důchodu. Na závěr si ověříte, že jste slevu skutečně uplatnila pouze jednou. Pokud byste řádek 64 nechala s nulou, tak Vám zřejmě vyjde podstatně vyšší doplatek daně.
Snad se v mém popisu vyznáte, ale v případě potřeby neváhejte, napište a doplním :-)