Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: wilbur Únor 21, 2014

Název: Nákup služeb ze 3. země a následná přefakturace
Přispěvatel: wilbur Únor 21, 2014
Dobrý den,

moc bych potřebovala poradit ohledně následujícího: přišla nám ( osoba povinná k dani = OPD) faktura  za přístavní poplatky z Ukrajiny, firma je taktéž OPD. Toto plnění se však netýká naší firmy, ale tyto poplatky budeme přefakturovávat jiné firmě, osobě povinné k dani se sídlem  na Panenských ostrovech. Tyto služby nesouvisí x souvisí? s naší ekonomickou činností? ( faktura je na nás, protože firma na Panen. ostrovech má od nás pronajatou loď a neměla ještě na zaplacení těch poplatků, peníze jim uvolnili později). Přijatou i vydanou fakturu nebudu účtovat na náklady, ale nějaký účet 3.. a teď nevím jestli vyměřit DPH či nikoliv jak u přijetí a jak se popasovat s DPH u vystavené faktury.

ten samý problém je s nákupem PHM do té lodi, firmy jsou také stejné. PHM nepřekročí naše hranice, takže tam předpokládám, že DPH se to vůbec týkat nebude. Nebo si to myslím špatně?
 
Předem moc děkuji za případnou odpověď.
Název: Nákup služeb ze 3. země a následná přefakturace
Přispěvatel: Zdena Únor 21, 2014
Pokud máte s firmou se sídlem na Panenských ostrovech nějakou smlouvu či dohodu, že přístavní poplatky a PHM uhradíte jejich jménem a na jejich účet, tak by se podle mého názoru dalo použít ustanovení § 36/11 ZDPH. V tom případě byste neúčtovala o N a V, ale pouze o zúčtovacích vztazích.
Název: Nákup služeb ze 3. země a následná přefakturace
Přispěvatel: wilbur Únor 24, 2014
Ano, o N a V účtovat nebudu, smlouva tady je. ale jde mi spíše o DPH, vyměřovat nebo ne? tady jsem bezradná :(
Název: Nákup služeb ze 3. země a následná přefakturace
Přispěvatel: Zdena Únor 24, 2014
Omlouvám se, myslela jsem, že stačí odkaz na § 36 odst. 11 zákona o DPH:-)

Kopíruji:
(11) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.

Přijatá částka, kterou podle § 36/11 ZDPH nezahrnete do základu daně, není úplatou za uskutečněné plnění, takže nevyměřujete DPH.
Název: Nákup služeb ze 3. země a následná přefakturace
Přispěvatel: wilbur Únor 24, 2014
moc děkuji, tak jsem to pochopila právně :)