Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: zdeva Duben 26, 2013

Název: Nutnost registrace ve Francii
Přispěvatel: zdeva Duben 26, 2013
Dobrý den, řeším tento problém: Naše firma vyslala pracovníky do Francie k provedení montáže chlazení vinotéky, které jsme u nás vyrobili. Provedené práce + výrobu tohoto zařízení + montáž ve Francii jsme fakturovali českému plátci DPH jako subdodávku. Náš odběratel bude fakturovat následně veškeré práce vč. naší práce francouzskému odběrateli - plátci DPH. Jak to bude se zdaněním? Ani my ani náš odběratel není zaregistrován ve Francii k DPH. Jak máme zdanit a jakou daní?
Vím, že se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, u něhož se podle § 7 odst. 3 zákona o DPH za místo plnění považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Znamená to, že místo plnění je ve Francii, kde by měla být podle pravidel platných v této zemi přiznána daň. Ze směrnice o DPH vyplývá, že v tomto případě může členský stát určit, zda povinnost přiznat daň má poskytovatel nebo příjemce zdanitelného plnění. Konkrétní pravidla platná pro tuto situaci ve Francii ale bohužel neznám Poradíte mi? Děkuji. Zdenka
Název: Nutnost registrace ve Francii
Přispěvatel: Zdena Duben 28, 2013
S pravidly platnými ve Francii by mohl poradit francouzský odběratel vašeho odběratele.