Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: hedy Srpen 21, 2008

Název: Vklad mobilu do obchodního majetku
Přispěvatel: hedy Srpen 21, 2008
Chtěla bych se zeptat, zda musím mít vložený mobil do obchodního majetku, když jako výdajovou položku budu uplatňovat poměrnou část z měsíčních faktur za používání mobilu.
Podnikám od 1.7.2008 jako fyzická osoba a mobil jsem koupila v dubnu 2007. Pořizovací cena byla cca 7 tisíc Kč. Mohla bych mobil mít zařazený v OM třeba v hodnotě 1 Kč?
Vycházím z toho, že jsem plátce DPH a u fyzických osob není nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která se týkají majetku, který není součástí jeho obchodního majetku. Nebo se toto mobilu netýká? Nikde jsem se o tom nedočetla.
Děkuji za odpověď.
Název: Vklad mobilu do obchodního majetku
Přispěvatel: Zdena Srpen 24, 2008
Nárok na odpočet není při pořízení majetku, který jste nevložila do OM. To znamená, že nemáte nárok na odpočet DPH z pořizovací ceny mobilu. Uplatnění DPH z faktur od mobilního operátora je o něčem jiném. Služby operátora (nebo jejich část) jste použila k uskutečnění svých zdanitelných plnění a uplatňujete si tedy odpočet daně.
Z pohledu DPH tedy nemusíte mobil vkládat do OM a z pohledu daně z příjmů je to podle mého názoru zbytečné, ledaže byste chtěla uplatňovat výdaje na jeho případné opravy. Pokud ale budete chtít mobil vložit do OM, pak můžete třeba v ceně 1,- Kč, případně telefon od někoho nyní koupit.