Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Sociální, zdravotní, nemocenské pojištění => Téma založeno: tomoas Červen 04, 2012

Název: Student-prosim o radu
Přispěvatel: tomoas Červen 04, 2012
Dobrý den,
Chci se zeptat :
Když dne 4.6. požádám o ukončení (z dúvodu nevyhovování bakalařského programu) a zapíšu se dne 28.6. na jinou VS (na bakalářský program).
Co bude těch 24 dní ?? to nebudu mít status student, a bude se muset hlasit na uradu prace, nebo si platit pojisteni ??

Nasel jsem zakon (§ 14 odst.2 písmeno c) zákona č.117/95sb.
c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole; to platí obdobně, jde-li o studium, které se podle §12 odst. 3 považuje za studium na vysokých školách.

Vztahuje se tento zákon na mě ?
Název: Student-prosim o radu
Přispěvatel: Zdena Červen 23, 2012
Pokud stihnete ukončení i zápis během jednoho měsíce, tak neztrácíte státu studenta a plátcem pojistného bude celý měsíc stát.