Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daňové výdaje => Téma založeno: Olda Srpen 13, 2008

Název: Vzbavení pracovny
Přispěvatel: Olda Srpen 13, 2008
Chtěl bych se zeptat jak je možné uplatnit daňový odpočet (zařadit do obchodního majetku) i vybavení pracovny, které bylo pořízeno 3 roky od oficiálního zahájení podnikání. Jedná se o různé měřící přístroje apod. Je nutné abych staré přístroje prodal a koupil si nové a nebo je možné provést nějaký odhad ceny a nebo je mám od někoho jako \"koupit\" ? Díky za odpověď.
Název: Vzbavení pracovny
Přispěvatel: Zdena Srpen 13, 2008
Odhad ceny by měl význam v případě, že odhadní cena za jednotlivý předmět bude vyšší, než 40 tisíc Kč. Pak byste zařadil jako hmotný majetek, oceněný v souladu s ustanovením § 29/1/d) zákona o daních z příjmů a uplatňoval byste výdaje postupně - formou odpisů hmotného majetku. Pokud by byla cena nižší, pak máte dvě možnosti:
a) jenom vložit do svého obchodního majetku,  nemůžete si ale uplatnit žádný výdaj, spojený s pořízením těchto věcí. Daňově uznatelné by pak byly výdaje na opravy a údržbu majetku
b) nebo přístroje od někoho koupíte. Částka kterou jste za přístroje zaplatil, bude vaším výdajem na podnikání (pokud bude cena jednotlivého předmětu nižší, než 40 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že se jedná o movité věci a nejsou to auta, letadla, ani lodě, bude příjem z prodeje na straně prodávajícího osvobozen od daně podle § 4/1/c) zákona o daních z příjmů.