Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Sociální, zdravotní, nemocenské pojištění => Téma založeno: hele Březen 25, 2012

Název: OOOSSZ nevrátila dobrovolně zvýšenou zálohu v r.2011
Přispěvatel: hele Březen 25, 2012
Začátkem roku 2011 jsem onemocněla a tak jsem v dubnu  požádala OSSZ o snížení platby zálohy z částky 4,6 tis.Kč. Chtěli ode mne vykázat zisk za leden až březen, který byl logickyS  nízký a tak mi bylo stanoveno platit minimum 1 807 Kč. S ohledem na předpokládané uzdravení jsem se ústně domluvila, že budu platit 3 tis.Kč, abych ve vyúčtování nemusela doplácet. Po skončení roku však zisk byl nízký, takže výsledkem byla úspora zálohy, což činilo 19 tis.Kč. OSSZ však tvrdí, že došlo ke zmně zák. č. 589/92 Sb. od r.2011 (par. 5b, odst.3) a dobrovolná platba naíc se neposuzuje jako záloha, ale jako zvýšení platby na důchodové pojištění a tudíž přeplatek vracet nebude. Uvádím, že mě na to neupozornili, natožpak abych to písemně stvrdila. V par. 14 se hovoří, že základ si OSVČ určí sama, minimálně však ......atd. (neuvádí se však forma rozhodnutí OSVČ), tak jak si to může OSSZ sama vyložit, že jsem to takhle chtěla? Jak mám proti tomuto postupovat? Děkuji předem za radu. Hele.