Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Zaměstnání => Téma založeno: taxi Únor 07, 2019

Název: Zálohová a srážková daň
Přispěvatel: taxi Únor 07, 2019
Dobrý den, zaměstnanec má hrubou mzdu cca 18 tisíc měsíčně, k tomu v jiné firmě na DPP je mu srážena srážková daň, je nějaký limit, do jaké částky může požádat o vrácení srážkové daně v DPFO?
Nebo může vždy požádat, u jakkoli vysokých příjmů z HPP? Děkuji moc, taxi.
Název: Re:Zálohová a srážková daň
Přispěvatel: Zdena Únor 07, 2019
Dobrý den, žádný omezující limit není. Měl by pamatovat, že pokud do daňového přiznání uvede příjem z DPP, zdaněný srážkovou daní, tak musí uvést všechny takto zdaněné příjmy, které v příslušném roce měl, nemůže přiznat třeba jen polovinu příjmů z DPP. Také by měl vědět, že pokud podává přiznání, tak musí uvést i příjmy, které by jinak nezdaňoval, například příjem z pronájmu společných prostor v SVJ, nebo z pronájmu pole, který nepřesahuje 6 tis. Kč ročně.
Název: Re:Zálohová a srážková daň
Přispěvatel: taxi Únor 08, 2019
Dobrý den, velice děkuji za vyčerpávající a jasnou odpověď...najdu toto někde v zákoně? Děkuji, taxi.
Název: Re:Zálohová a srážková daň
Přispěvatel: Zdena Únor 08, 2019
Povinnost uvést všechny DPP najdete v § 36/7 ZDP:
(7) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, VEŠKERÉ příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.
…. kdyby přiznal jen část DPP, tak si nemůže započíst sraženou daň.

Jestliže má příjmy pouze ze zaměstnání (podepsal u zamtele prohlášení) a nemá jiné příjmy z podnikání, z pronájmu, z kap. majetku, či ostatní příjmy vyšší, než 6 tis. Kč, tak podle ustanovení § 38g/2 ZDP nemusí podávat přiznání. Do limitu 6 tis. Kč/rok se nepočítají příjmy zdaněné srážkou a osvobozené příjmy.

Pokud ale daňové přiznání podá (i když není povinen), tak podle § 38g/3 ZDP musí uvést VEŠKERÉ příjmy, které jsou předmětem daně. Tedy například i ty nízké příjmy z pronájmů.
Název: Re:Zálohová a srážková daň
Přispěvatel: taxi Únor 09, 2019
Moc děkuji, pěkný víkend...