Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => Daň z příjmu => Téma založeno: alexryml Červenec 11, 2018

Název: Podepsat nebo nepodepsat prohlášení poplatníka DzP?
Přispěvatel: alexryml Červenec 11, 2018
Dobrý den,

prosím o radu zda podepsat prohlášení k DzP u zaměstnavatele, kde budu pracovat na dohodu o provedení práce. Za rok 2018 budu podávat také daňové přiznání z důvodu prodeje movitého majetku. Vydělám-li si na dohodu např. 10 000 Kč za měsíc, čili daň 1 500 Kč, zaměstnavatel uplatní slevu na poplatníka v plné výši 2 070 Kč, budu moci tento rozdíl (2 070 - 1 500 = 570 Kč) uplatnit v daňovém přiznání a tedy využít slevu na poplatníka v plné výši 24 840 Kč, nebo o něj přicházím? (Zároveň mám nárok na slevu jako student VŠ, se kterou to předpokládám bude obdobné).

Děkuji Vám předem za pomoc.
Název: Re:Podepsat nebo nepodepsat prohlášení poplatníka DzP?
Přispěvatel: Zdena Červenec 11, 2018
Dobrý den, prohlášení k dani můžete podepsat. Zaměstnavatel uplatní slevu na poplatníka 1.500,- Kč (slevu na studium nebudete při takto nízkém příjmu u zaměstnavatele potřebovat) a nevyčerpanou část slevy budete moci uplatnit v daňovém přiznání.

Název: Re:Podepsat nebo nepodepsat prohlášení poplatníka DzP?
Přispěvatel: tomaslynx Červenec 20, 2018
Dobrý den, kolik dnů mám na to, abych zaměstnanci na DPP po ukončení poměru poslal potvrzení o příjmech?
Název: Re:Podepsat nebo nepodepsat prohlášení poplatníka DzP?
Přispěvatel: Zdena Červenec 20, 2018
Dobrý den. Potvrzení o výši příjmů se posílá na žádost zaměstnance, do10 dnů.

Kopíruji ustanovení odst. 3 § 38j zákona o daních z příjmů
(3) Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová.