Jak podnikat - diskuzní fórum

Témata => DPH => Téma založeno: Míla10 Květen 30, 2018

Název: Přenesená daňová povinnost
Přispěvatel: Míla10 Květen 30, 2018
Dobrý den, prosím o radu ohledně PDP. Firma provedla demontáž výrobních strojů a odvezla je do určeného skladu. Stoje byly potřeba odpojit o rozvodů vody. Toto odpojení prováděla jiná firma jako subdodávku a účtovala s PDP. Máme my jako zhotovitel účtovat tuto subdodávku s PDP a ostatní s DPH ?
Nebo nám subdodavatel měl účtovat s DPH?
Děkuji za Váš názor. Míla
Název: Re:Přenesená daňová povinnost
Přispěvatel: Zdena Červen 04, 2018
Dobrý den. Prošla bych si část 33.20 klasifikace CZ-CPA. Pokud jste demontovali stroje, které jsou tam uvedené, tak bych fakturovala s DPH. Instalace těchto strojů nepodléhá režimu PDP, z toho vyvozuji, že režimu PDP nebude podléhat ani jejich demontáž. Pokud se jedná o jiné stroje, tak bych použila režim PDP.

Pokud subdodavatel účtoval v režimu a Vy jste přiznali daň, tak je to v pořádku i v případě, že by demontáž nepodléhala režimu PDP (§ 92e/2 ZDPH).